Utrecht 2040

Utrecht2040 Projecten

  • Staat van Utrecht Staat van Utrecht De Staat van Utrecht is een digitale, regionale kennisbron bedoeld om maatschappelijke vraagstukken binnen de provincie te kunnen signaleren en agenderen. De Staat van Utrecht omvat 12 hoofdthema’s, 40 subthema’s en circa 200 indicatoren die tezamen een beeld geven van het woon-, werk- en leefklimaat in de 26 Utrechtse gemeenten. lees verder Staat van Utrecht

Utrecht2040 Actueel

Update Staat van Utrecht 2019

Update Staat van Utrecht 2019

De lancering van de Staat van Utrecht special 2018 over ‘Groen in en om de stad’ is nog maar nét achter de...

lees verder

Corporaties in Utrechtse regio bundelen krachten voor duurzaamheid

Corporaties in Utrechtse regio bundelen krachten voor duurzaamheid

Negentien corporaties in Utrecht, samenwerkend in het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU)...

lees verder

Klimaatstresstest geeft inzicht in opgaven

Klimaatstresstest geeft inzicht in opgaven

Waar in de provincie en in gemeenten ontstaan knelpunten door hevige neerslag? Wat gebeurt er bij lange...

lees verder

Wilde Stad Café belicht kansen voor groen in de provincie Utrecht

Wilde Stad Café belicht kansen voor groen in de provincie Utrecht

Op 24 mei vond het Wilde Stad Café plaats. Een bijzondere talkshow over groen in en om stedelijk gebied in...

lees verder

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.