Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Over Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Type organisatie: Oveheid
Aantal medewerkers: meer dan 350
Sector: Water
Algemene bedrijfsactiviteiten: Het waterschap is de regionale waterbeheerder in Midden-Nederland. Ons werkgebied bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Wij werken aan veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten.
Bedrijfsactiviteiten in de regio Utrecht: Bekijk voor een impressie dit filmpje
Website: www.destichtserijnlanden.nl
Contactpersoon: Goos Boelhouwer, Beleidsadviseur

Ambitie voor Utrecht in 2040

Onze ambitie is om water in al haar facetten bij te laten dragen aan een prima leefomgeving in de regio Utrecht. Daarom willen wij als netwerkpartner samen werken aan de missie en doelen van Utrecht2040. We willen ruimte voor werken, wonen en natuur, waarbij water essentieel is. Het water is niet alleen iets van het waterschap, maar van ons allemaal!

Kansen voor de regio

We willen samen met de netwerkpartners werken aan een klimaatbestendige regio met behoud van de kwaliteit van natuur en landschap. Ruimtelijke adaptatie in de regio is daarbij essentieel, waarbij water vervolgens weer essentieel is voor ruimtelijke adaptatie. Het Netwerk Utrecht2040 is voor het waterschap een ontmoetingspunt en een mogelijkheid om het thema water op een andere manier te belichten en te agenderen. We willen samen met de netwerkpartners werken aan klimaatadaptatie van de regio. Het waterschap brengt kennis van het gebied in, bijvoorbeeld over veenweide, doelmatig bouwen en klimaatadaptatie.

Media

Werken aan klimaat: www.ruimtelijkeadaptatie.nl
Deltaprogramma: www.hdsr.nl/beleid-plannen/deltaprogramma/deelprogramma/
Nieuws waterschap: www.hdsr.nl/actueel
Water en ruimtelijke ordening: www.hdsr.nl/watertoets