Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.ORG-ID

Over ORG-ID

Type organisatie: Bedrijfsleven
Aantal medewerkers: 9
Sector: Organisatie en beleidsadvies
Algemene bedrijfsactiviteiten: Organisatie en beleidsontwikkeling met als doel het vergroten van het vermogen van mensen en organisaties om hun toekomst vorm te geven.
Bedrijfsactiviteiten in de regio Utrecht: duurzaam landgebruik en waterbeheer in de veenweiden; ruimtelijke adaptatie (klimaatadaptatie); stedelijk waterbeheer; SMART Cities en Gamechangers
Website: www.org-id.org
Contactpersoon: Roelof Westerhof, Algemeen directeur

Ambitie voor Utrecht in 2040

Kortere ketens tussen voedselproductie en consumptie en meer banen in de lokale verwerking van producten, meer consumptie van lokale producten.
Steden die bijdragen aan de biodiversiteit en waar groenbeheer banen oplevert en bijdraagt aan gezondheid, leefomgevingskwaliteit en vestigingsklimaat.
Overheden, burgers en bedrijven werken samen aan een robuust watersysteem en ruimtelijke inrichting om te anticiperen tegen klimaatverandering.
Een duurzame toekomst voor mensen in de veenweiden.

Kansen voor de regio

Er zitten veel kennisinstellingen in de regio. Het moet ook mogelijk zijn om hiermee een duurzamere maakindustrie (voedsel, drank, spullen) op te zetten zodat ook lager opgeleide mensen kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Door in waterbeheer en ruimtelijke inrichting nu al te werken aan klimaatadaptatie maken we Utrecht robuuster tegen hitte, intensievere buien en drogere zomers. Maatregelen dragen nu al bij aan leefbaarheid en vestigingsklimaat en kunnen bijdragen aan groei van werkgelegenheid.

Kennis en ervaring die ORG-ID meebrengt