Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Sweco

Over Sweco Nederland B.V.

Type organisatie: Bedrijfsleven
Aantal medewerkers: meer dan 250
Sector: Advies en ingenieursdiensten
Algemene bedrijfsactiviteiten: Sweco is het grootste architecten- en ingenieursadviesbureau in Europa. Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenlevingen en de steden van de toekomst. Het werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water.
Bedrijfsactiviteiten in de regio Utrecht: Adviseur voor het Landschapsplan voor de Ring Utrecht; Parkmanagement voor het kantorenpark Papendorp; Adviseur voor het uitwerken van scenario’s voor Duurzame Scholen voor goed onderwijs in de provincie Utrecht; Ondersteunen in de ontwikkeling van duurzame en klimaatbestendige gebieden zowel inhoudelijk als procesmatig.
Website: www.sweco.nl 
Contactpersoon: Enrico Moens, Programmamanager klimaatadaptatie

Ambities voor Utrecht in 2040

Onze ambitie voor Utrecht in 2040 is een gezonde en sterke economische regio. De regio Utrecht is hierbij het kloppend hart van Nederland waarbij thema’s als gezondheid, kennis, ruimtelijke kwaliteit en mobiliteit centraal staan.

Kansen voor de regio

Onze rol in Netwerk Utrecht2040 is het ondersteunen en leveren van kennis voor het ontwikkelen van de Utrechtse leefomgeving. Sweco is het grootste advies- en ingenieursbureau in Europa, met uitgebreide expertise op het gebied van energie, snelwegen en wegen, light rail, duurzame gebouwen en water. Duurzaam ontwerp is de grondslag van ons werk. Nieuwe gebiedsontwikkelingen komen juist tot stand komen in samenwerkingsverbanden waarin we opvattingen delen en, kennis en krachten bundelen. Co-creatie!

Media

http://www.sweco.nl/over-ons/duurzaamheid/