Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Netwerkbijeenkomst Utrecht2040 - 1 april 2014

Op 1 april vond de voorjaarsbijeenkomst van Netwerk Utrecht2040 plaats. Tijdens deze druk bezochte en actieve netwerkbijeenkomst kwamen 140 partijen uit de regio bij elkaar in het Provinciehuis in Utrecht.

Download hier de verslagen en presentaties van de netwerkbijeenkomst:

Bekijk hier het filmpje dat wij maakten op de groene loper.

Prof. Dr. Jan Jonker, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, was hoofdspreker tijdens de bijeenkomst. Daarnaast stond een aantal actieve en inhoudelijke deelsessies op het programma. Op de open markt werd een breed aanbod van diensten en producten van partners uit de regio gepresenteerd. En als toetje maakte Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van de Provincie Utrecht, het nieuwe onderwerp van de Duurzaamheidsprijs van dit jaar bekend.

Jan Jonker: Utrecht bruist, laten we er iets van maken!

In zijn betoog ging Jan Jonker in op ondernemerschap, nieuwe business modellen en transitie. Hij begon zijn verhaal bij de huidige bezuinigingen en gaf aan dat een visie op een andere toekomst niet uit Den Haag moet komen, maar dat we dit samen moeten organiseren, in de energieke samenleving.

Jonker: ,,We leven in tijden van maatschappelijke transitie, het moet anders. Het groeiend aantal lastige (organisatie)vraagstukken waar we voor staan is niet meer op te lossen vanuit het ‘oude denken’. Niet de organisatie moet veranderen, maar het systeem. In het licht van de noodzakelijke transitie moeten we over bestaande praktijken heen kijken naar andere manieren van organiseren, organisatievormen meer gericht op samen waarde creëren en gemeenschappelijkheid.”

Deze andere manier van organiseren noemt Jonker de WEconomy, de netwerkmensenmaatschappij. Onderdelen hiervan zijn volgens hem onder andere circulaire economie, economie van delen (van bezit naar gebruik), samenwerkingseconomie en de economie van zelfproductie. ,, In de afgelopen vijf jaar zijn er tal van start ups ontstaan in Nederland die deze nieuwe vormen symboliseren, zoals AirBnB, SnappCar, Thuisafgehaald, Mudjeans, Winddelen en Fairphone. Er is wel een aantal voorwaarden voor deze transitie. We hebben onder andere passende organisatiemodellen nodig, kennis en experimenteerruimte.”

Jonker concludeert over de netwerkmensenmaatschappij: ,, Er is geen masterplan, maar er is wel Utrecht2040. Deze regio kent heel veel kansen, die we vooral samen moeten oogsten. Utrecht bruist van de initiatieven, de potentie is groot, maar we moeten het zelf doen!”

Aankondiging duurzaamheidsprijs

Als afsluiting van de middag maakte gedeputeerde van de Provincie Utrecht, Mariëtte Pennarts, het thema van de Duurzaamheidsprijs 2014 bekend. Pennarts: ,,Elk jaar reikt het Netwerk Utrecht2040 de Duurzaamheidsprijs uit. Deze prijs wisselt elk jaar van thema en eigenaar. In 2014 is het thema van de  prijs ‘Succesvolle energiereductie in de bestaande woningbouw’.”

Pennarts lichtte toe dat energiebesparing in de gebouwde omgeving een van de speerpunten is in de provincie Utrecht. ,,Woning- en utiliteitsbouw is verantwoordelijk voor ongeveer 42% van het totale energieverbruik. Dat gaat gepaard met een hoge uitstoot van CO2 en een steeds hogere energierekening voor bewoners en bedrijven. Een forse energiebesparing en bij voorkeur een energieneutrale gebouwde omgeving is dus zowel wenselijk als noodzakelijk, gelet op de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie. Het Netwerk beloont graag het project dat hieraan het beste bijdraagt met een mooie prijs! In 2014 reikt het Netwerk de prijs uit aan het beste projectinitiatief dat bijdraagt aan het reduceren van energieverbruik in de bestaande woningvoorraad in de provincie Utrecht.”

De winnaar van de Duurzaamheidsprijs krijgt een wisselbokaal, veel publiciteit voor het project via Netwerk Utrecht2040 en €10.000,- in te zetten voor verdere uitvoering of opschaling van het initiatief.