Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Staat van Utrecht bijeenkomst Klimaatadaptatie - 14 december 2016

Op 14 december 2016 is een Staat van Utrecht bijeenkomst geweest in het teken van klimaatadaptatie. De belangrijkste uitkomsten van deze bijeenkomst zijn:

Ontwerpen en gebiedsontwikkeling

 • Klimaatadaptatie is een kans om de omgeving opnieuw in te richten. Daarbij is het van belang mee te koppelen met andere ruimtelijke/fysieke maatregelen die al genomen (zouden) worden, juist op locaties waar overlast speelt.
 • Opdrachtgevers zouden daar meer verantwoordelijkheid in kunnen nemen.
 • Denk daarbij ook aan nieuwe contractvormen en daag de bouwer uit om klimaatadaptatie mee te nemen.
 • Nauwkeurige levenscycluskosten calculaties zijn daarbij essentieel.
 • Bij klimaatadaptatie is het lange termijn belang van groot belang (een hogere investering nu is juist een besparing op de lange termijn).

Aandacht en zichtbaarheid

 • Bewoners kunnen actiever betrokken worden bij klimaatadaptatie. Ook zij hebben een rol. Wat deze is en het belang daarvan zou meer bij hen onder de aandacht gebracht kunnen worden. Veel positieve effecten liggen bij anderen en niet bij bewoners, maar door goede en eerlijke informatieverstrekking kunnen zij wel een rol spelen.
 • Inzetten op en aandacht voor juist de positieve effecten is daarbij nodig.

Ketensamenwerking

 • Een integrale aanpak helpt. Succes om tot echte realisatie te komen hangt af van mensen, mensen kennen en mensen verbinden.
 • Daarbij gaat het niet alleen om partijen betrekken op het juiste moment en elkaars belangen kennen, maar ook om actieve inspraak en participatie met duidelijke kaders.
 • Samenwerking met bijvoorbeeld hoveniers en tuincentra, maar ook met particuliere initiatiefgroepen en bewoners draagt daar aan bij.
 • Ook publiek-private samenwerking is hierin belangrijk.