Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Verbindingsdebat Binnenstedelijke Ontwikkeling - 18 februari 2016

Hoe bouwen we samen de stad van de toekomst? Die vraag stond centraal op het Verbindingsdebat Binnenstedelijke Ontwikkeling, georganiseerd door de provincie Utrecht en Netwerk Utrecht2040. Het debat werd gevoerd door zo’n 200 belangrijke spelers uit de regio, vanuit overheden, bedrijfsleven, kennisinstelling en maatschappelijke organisaties.

Aantrekkingskracht van steden

Het stedelijk gebied is in trek. Het is een plek waar mensen graag wonen en werken. Steden zijn daarmee de motor voor economische groei en kweekvijvers van innovatie. Dat geldt ook voor het stedelijk gebied in de provincie Utrecht. Maar het stedelijk gebied staat ook voor een aantal maatschappelijke vraagstukken. Hoe houden we de stad bereikbaar en aantrekkelijk? Hoe pakken we leegstand aan? Hoe zorgen we voor een passend en betaalbaar woningaanbod? Hoe zorgen we voor een gezonde leefomgeving en klimaatbestendige stad? Hoe benutten we hiervoor slimme technologie?

Rijksbouwmeester Floris Alkemade

Rijksbouwmeester Floris Alkemade gaf als aftrap zijn visie op de opgaven die ons te wachten staan: ,,Het jaar 2040 is nu dichterbij dan het jaar 1990. Maar hoe bedenk je een toekomst? Nederland is niet vol, maar staat leeg! De economie trekt weer aan en ook de bouwsector krabbelt op. Laten we dat momentum gebruiken om het goed te doen, niet om te investeren in nieuwbouw, maar om binnenstedelijke transformatie door te zetten. En transformatie is innovatie, het vraagt om experimenteren met bijvoorbeeld nieuwe woonvormen. In innovatie ligt het antwoord op de vragen van nu. Daarbij hebben we ook de ideeën van de creatieven nodig.”

Verbindingstafels

Tijdens elf verbindingstafels werd vervolgens het debat gevoerd over belangrijke thema’s in het stedelijk gebied: wat is de opgave, wat is er nodig voor de toekomst en wie heeft daarin een verantwoordelijkheid of een rol? De thema’s van de tafels waren: energietransitie, gezonde leefomgeving, leegstand en transformatie, organische binnenstedelijke ontwikkeling, klimaatadaptatie, slimme technologie, stedelijke bereikbaarheid, vitale stads- en dorpscentra en een woonplek voor iedereen.

En verder

Het debat werd afgesloten door gedeputeerde Pim van den Berg en Joris Hogenboom, voorzitter van het Netwerk Utrecht2040. De deelnemers hebben duidelijk aangegeven wat ze verwachten van de provincie. En ook wat ze verwachten van elkaar en waar verbinden en samenwerken kan leiden tot nog meer resultaat.
De uitkomsten van de gesprekken zullen mede input zijn voor het verder uitwerken van het beleid en het uitvoeringsprogramma van de provincie Utrecht op het gebied van binnenstedelijke ontwikkeling. De provincie gaat alle input uit het debat gebruiken om een selectie goede uitrolbare ideeën voor de toekomstige stad te steunen.
Voor Netwerk Utrecht2040 zijn de uitkomsten van het debat belangrijke input voor het laden van de regionale agenda van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in het netwerk. Het netwerk kan de uitkomsten gebruiken om nieuwe allianties/consortia op te zetten die aan de slag gaan met oplossingen voor deze uitdagingen.

Download hier het verslag van deze bijeenkomst.