Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Nieuws

Update Staat van Utrecht 2019

Update Staat van Utrecht 2019

06/07/2018 - De lancering van de Staat van Utrecht special 2018 over ‘Groen in en om de stad’ is nog maar nét achter de rug. Toch wordt al weer vooruitgekeken naar volgend jaar. De Staat van Utrecht 2019 komt er namelijk aan! lees meer

Corporaties in Utrechtse regio bundelen krachten voor duurzaamheid

Corporaties in Utrechtse regio bundelen krachten voor duurzaamheid

02/07/2018 - Negentien corporaties in Utrecht, samenwerkend in het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) bundelen hun krachten om verduurzaming betaalbaar te houden voor hun huurders. Dat hebben zij deze week besloten op basis van een visie die zij het laatste half jaar in samenwerking met bureau Squarewise hebben ontwikkeld. lees meer

Klimaatstresstest geeft inzicht in opgaven

Klimaatstresstest geeft inzicht in opgaven

29/06/2018 - Waar in de provincie en in gemeenten ontstaan knelpunten door hevige neerslag? Wat gebeurt er bij lange perioden van droogte of extreme hitte? Hoe diep komt het water bij een overstroming vanuit de rivier? De provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Veiligheidsregio Utrecht en gemeenten voeren gezamenlijk een klimaatstresstest uit, om in beeld te brengen wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor onze provincie. De stresstest is bedoeld om inzicht te krijgen in de opgaven en is een belangrijke stap in de samenwerking die nodig is om de regio Utrecht klimaatbestendig in te richten. lees meer

Wilde Stad Café belicht kansen voor groen in de provincie Utrecht

Wilde Stad Café belicht kansen voor groen in de provincie Utrecht

28/05/2018 - Op 24 mei vond het Wilde Stad Café plaats. Een bijzondere talkshow over groen in en om stedelijk gebied in de provincie Utrecht, met interviews, discussie, live muziek en groene poëzie. Tijdens het café werd de nieuwe Staat van Utrecht special 'Groen in en om de stad' gepresenteerd. Het programma bood verder inhoudelijke discussies over het nut van groen, bijvoorbeeld voor gezondheid, klimaatadaptatie, recreatie en een goed leefklimaat. En inzichten in de kansen voor het verbinden van natuur in de stad met natuur buiten de stad. lees meer

Meer aandacht nodig voor groen in de provincie Utrecht

Meer aandacht nodig voor groen in de provincie Utrecht

24/05/2018 - Groen in en om de stad wordt steeds belangrijker voor onze leefomgeving en onze gezondheid. Toch hebben Utrechtse steden vaak een tekort aan groen. Dat staat in de special ‘Groen in en om de stad’ van de Staat van Utrecht, die vanmiddag is gepresenteerd. lees meer

De toekomst van mobiliteit in 2040

De toekomst van mobiliteit in 2040

23/05/2018 - Wat meldt het nieuws anno 2040 over mobiliteit? Lezen we over ruim 20 jaar: ‘De A2 wordt een fietssnelweg’ en ‘Het laatste pompstation in de provincie Utrecht sluit zijn deuren’? Deze en andere scenario’s zijn te lezen in het futuristische tijdschrift U-MobiliTIJD 2040, dat negen trainees van FRIS (Frisse Regionale Innovatieve Starters) hebben samengesteld. lees meer

CBS presenteert eerste Monitor Brede Welvaart

CBS presenteert eerste Monitor Brede Welvaart

17/05/2018 - Op 16 mei heeft het CBS de eerste Monitor Brede Welvaart gepresenteerd. Deze monitor - die jaarlijks zal verschijnen - meet onze welvaart niet uitsluitend aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP), maar kijkt ook naar indicatoren als milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid. lees meer

Utrechtse economie groeit in 2017 met 3,3%

Utrechtse economie groeit in 2017 met 3,3%

26/04/2018 - De economie van de provincie Utrecht groeide in 2017 met 3,3 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De economische groei van Utrecht is in 2017 sterker dan in 2016. Toen bedroeg de economische groei van de provincie 2,5 procent. Landelijk groeide de economie 3,2 procent. lees meer

10% snelst groeiende bedrijven komt uit provincie Utrecht

10% snelst groeiende bedrijven komt uit provincie Utrecht

23/04/2018 - De provincie Utrecht is in de Top 250 Groeibedrijven 2018 goed vertegenwoordigd: 24 bedrijven uit de lijst van 250 zijn gevestigd in de provincie, oftewel ongeveer 10%. De provincie Utrecht scoort een vierde plek als het gaat om de meeste groeibedrijven in de Top 250. lees meer

Woningbouwopgave: knelpunten wegnemen en concreet versnellen

Woningbouwopgave: knelpunten wegnemen en concreet versnellen

27/03/2018 - Er moet snel meer gebouwd worden voor de behoefte van vandaag en de vraag van morgen. Die urgentie zien 123 partijen uit de provincie Utrecht. Een afvaardiging van gemeenten, marktpartijen, corporaties en de provincie overhandigde op 26 maart de Actie Agenda Woningmarkt aan minister Ollongren. lees meer

Aan de slag met nieuwbouw zonder aardgas

Aan de slag met nieuwbouw zonder aardgas

16/03/2018 - Geen aardgas meer in nieuwbouwprojecten. Dat is het doel van het regionale convenant Aardgasvrije nieuwbouw dat de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, Stedin en 18 gemeenten in de regio Utrecht op vrijdag 16 maart ondertekenden. Zij bundelen de krachten om projectontwikkelaars ervan te overtuigen te kiezen voor een duurzaam alternatief. lees meer

Europese innovatiedeal voor energieopslag

Europese innovatiedeal voor energieopslag

13/03/2018 - Bedrijven en overheden gaan in Utrecht samen aan de slag om belemmeringen in Europese regelgeving voor lokale energieopslag weg te nemen. Voor de opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit koppelen zij elektrische auto’s of hergebruikte, losse autoaccu’s aan het lokale energienet. Hiervoor hebben zij op 13 maart in Brussel een zogenoemde Europese Innovatiedeal getekend, met een initiatief in de Utrechtse wijk Lombok als testproject. lees meer

Utrecht voert beste beleid voor klimaatvriendelijke stad

Utrecht voert beste beleid voor klimaatvriendelijke stad

12/03/2018 - Amsterdam, Utrecht en Rotterdam voeren het beste beleid om een gezonde en klimaatvriendelijke stad te worden. Dat blijkt uit een benchmark van CE Delft in opdracht van de Fietsersbond, het Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Rover en Wandelnet. lees meer

Utrechtse Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht

Utrechtse Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht

09/03/2018 - Utrecht heeft als eerste provincie een Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht. Deze richt zich op een schonere landbouw, het verminderen van houtrook, schoner vervoer, monitoring van vervuiling door middel van sensoren en het voeren van een lobby voor betere luchtkwaliteit. lees meer

Provincie Utrecht moet waterrobuust worden

Provincie Utrecht moet waterrobuust worden

20/02/2018 - De provincie waterrobuust maken. Dat staat centraal in de intentieverklaring Meerlaagsveiligheid die de Utrechtse waterschappen, een groot aantal gemeenten, de Veiligheidsregio en de provincie Utrecht op 15 februari ondertekenden. Dit was het startsein voor de regionale samenwerking voor het beperken van de gevolgen van overstromingen. lees meer

Utrechts Gezondheidsprofiel 2018

Utrechts Gezondheidsprofiel 2018

19/02/2018 - Uit het Utrechts gezondheidsprofiel (UGP) 2018 blijkt dat het over het algemeen goed gaat met de gezondheid van de Utrechters. Acht van de tien volwassenen en negen van de tien kinderen voelen zich gezond. De gemiddelde levensverwachting stijgt. Het aantal Utrechtse kinderen en volwassenen dat te maken heeft met stapeling van gezondheidsproblemen en –risico’s is, afgezien van bij de groep middelhoog opgeleiden, licht afgenomen. Verschillen tussen groepen en wijken vragen onverminderd aandacht. lees meer

Samenwerking cultuur en erfgoed tussen provincie en Utrecht en Amersfoort

Samenwerking cultuur en erfgoed tussen provincie en Utrecht en Amersfoort

15/02/2018 - De provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort hebben hun samenwerking op het gebied van cultuur en erfgoed bekrachtigd in een nieuw cultuurpact. Deze samenwerking ondersteunt het bloeiende culturele leven in de regio Utrecht. lees meer

Vervolg Staat van Utrecht in 2018 en 2019

Vervolg Staat van Utrecht in 2018 en 2019

14/12/2017 - Vanuit het programmatean Staat van Utrecht

Op 30 maart is de Staat van Utrecht 2017 tijdens een feestelijke bijeenkomst gelanceerd. Nu, aan het eind van het jaar, kijken wij terug op een jaar vol activiteiten en kijken we vooruit naar de doelen en activiteiten die in het verschiet liggen. lees meer

Utrechtse Onderwijssector gaat groeiend lerarentekort te lijf

Utrechtse Onderwijssector gaat groeiend lerarentekort te lijf

11/12/2017 - In de regio Utrecht investeren schoolbesturen ruim 200.000 euro in een Onderwijspact om zelf een antwoord te bieden op het lerarentekort. Naast een meer traditionele arbeidsmarktaanpak kiest het Onderwijspact ervoor om te onderzoeken hoe technologie en digitalisering als een hefboom kunnen fungeren in de aanpak tegen het lerarentekort. lees meer

De Sociale Staat van Nederland 2017

De Sociale Staat van Nederland 2017

08/12/2017 - De kwaliteit van leven van Nederlanders is de afgelopen 25 jaar beter geworden. Sinds 1990 is de levensverwachting sterk toegenomen, evenals het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie en het besteedbaar inkomen. De criminaliteit is afgenomen, de woningen zijn van een betere kwaliteit, meer Nederlanders sporten en we gaan vaker op vakantie. Dat staat in de Sociale Staat van Nederland 2017. lees meer

Maatregelen nodig voor groei en bereikbaarheid regio Utrecht

Maatregelen nodig voor groei en bereikbaarheid regio Utrecht

08/12/2017 - Er is een omvangrijk pakket aan maatregelen nodig om de regio Utrecht de komende twintig jaar bereikbaar en leefbaar te houden. lees meer

Regio Utrecht presenteert zich als living lab HUL

Regio Utrecht presenteert zich als living lab HUL

30/11/2017 - Dinsdag 21 november reisde een Utrechtse delegatie af naar Brussel om Utrecht te presenteren als living lab voor Healthy Urban Living (HUL). De delegatie heeft daar de regio Utrecht neergezet als Utrecht Region met als overkoepelende boodschap dat de Utrecht Region werkt aan de meest leefbare economie van Europa met gezonde verstedelijking (Healthy Urban Living) als leidend principe. lees meer

Randsteden en Brainport Eindhoven bundelen krachten voor internationale concurrentiekracht

Randsteden en Brainport Eindhoven bundelen krachten voor internationale concurrentiekracht

24/11/2017 - De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven maken dat Nederland wereldwijd in de top 5 van de economisch meest concurrente en welvarende landen staat. Om internationaal de concurrentie met grote steden als Parijs en Londen aan te kunnen is het belangrijk dat deze regio’s nog beter met elkaar in verbinding staan en zich als één stedelijk netwerk positioneren. lees meer

Pact van Ruigenhoek voor Nieuwe Hollandse Waterlinie

Pact van Ruigenhoek voor Nieuwe Hollandse Waterlinie

16/11/2017 - De komende jaren werken publieke en private partijen in Utrecht intensiever samen aan de bescherming, ontwikkeling en bekendheid van het grootste Rijksmonument van Nederland: de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Veertien partijen bundelen hun krachten om het erfgoed maatschappelijk te benutten, op de kaart te zetten en haar toegankelijk te maken voor een (inter)nationaal publiek. De ambities van de partners zijn vastgelegd in het ‘Pact van Ruigenhoek’, dat 15 november werd ondertekend en regionaal een impuls geeft aan ontwikkelingen op de forten en activiteit in het linielandschap. lees meer

Aardgasvrije nieuwbouwwoningen regio Utrecht

Aardgasvrije nieuwbouwwoningen regio Utrecht

11/10/2017 - 14 gemeenten in de regio Utrecht zijn het erover eens: vanaf vandaag worden nieuwbouwwoningen in de regio Utrecht in principe zonder aardgasaansluiting gebouwd. Zij brengen dit gezamenlijke statement op de Dag van de duurzaamheid. lees meer

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017

29/09/2017 - Telos heeft voor de vierde keer de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten uitgebracht. De monitor geeft een beeld van de duurzame ontwikkeling van Nederlandse gemeenten over de periode 2014-2017. In deze editie is speciaal aandacht besteed aan de monitoring van de Sustainable Development Goals. lees meer

Winkelleegstand laag in Utrecht

18/08/2017 - In Utrecht staan de minste winkels leeg van alle provincies in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Detailhandel Nederland. lees meer

Bijna 3 op de 10 werkt en woont in dezelfde gemeente

10/08/2017 - Werknemers in Nederland woonden in 2015 gemiddeld 22,6 kilometer van hun werk af. Van 38 procent van alle banen van werknemers in Nederland was de woongemeente gelijk aan de gemeente waarin de werkgever is gevestigd. Dit blijkt uit nieuwe cijfers over woon-werkafstanden van het CBS. lees meer

21 miljoen euro voor energietransitie Utrechtse bedrijven

11/07/2017 - Gemeente Utrecht en provincie Utrecht stellen met behulp van de BNG Bank 21 miljoen euro ter beschikking om bedrijven en organisaties te stimuleren over te stappen op duurzame energie. Het huidige Energiefonds Utrecht gaat zich hierbij richten op de gehele provincie, terwijl het voorheen alleen bedoeld was voor ondernemers uit de stad Utrecht. lees meer

Utrecht heeft wat van de ideale stad

06/07/2017 - De Europese Commissie heeft de 'ideale Europese stad' samengesteld. Die ideale stad bestaat uit een combinatie van kwaliteiten die acht Europese steden leveren. Utrecht en Eindhoven zijn twee van die acht steden. lees meer

8 Utrechtse gemeenten in economische top-50 in onderzoek Elsevier

22/06/2017 - Welke gemeente levert de beste economische prestaties? In het onderzoek Toplocaties door Elsevier Weekblad onder 387 gemeenten zijn de economische prestaties afgezet tegen het inwonertal en dan blijken 8 Utrechtse gemeenten zomaar in de top-50 te staan en 5 zelfs in de top-20. lees meer

Gezondheidsraad wil meer groen in en om de stad

15/06/2017 - Voldoende groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia is de aanleg van ‘gezond groen’ achtergebleven bij de groei en veranderde samenstelling van de stedelijke bevolking. De Gezondheidsraad adviseert in en om steden meer groen aan te leggen. lees meer

Staat van Utrecht inspiratiesessie voor bestuurders

02/06/2017 - Donderdag 1 juni werd in het Stadshuis Nieuwegein een Inspiratiesessie over de Staat van Utrecht gehouden. De bijeenkomst, georganiseerd in samenwerking met Netwerk Utrecht2040 en VNG Afdeling Utrecht, was bedoeld voor raadsleden, leden van de colleges van B&W, gemeentesecretarissen en bestuursadviseurs van diverse Utrechtse gemeenten. lees meer

Provincie Utrecht geeft impuls aan gezonde leefomgeving

16/05/2017 - De regio Utrecht is de meest competitieve, gezonde en inspirerende regio van Europa. Het is een Top-regio waar mensen graag wonen en werken met een hoge kwaliteit van leven. Het is belangrijk dat zo te houden en zelfs te verbeteren. Daarom gaat de provincie Utrecht in samenwerking met partners impulsen geven aan het ontwikkelen van oplossingen die bijdragen aan een gezonde leefomgeving en het delen en implementeren van deze kennis. lees meer

Terugblik inspiratiesessie voor gemeenten

12/05/2017 - Op 9 mei vond er weer een inspiratiesessie voor gemeenten plaats, op locatie bij de gemeente Stichtse Vecht. Eerder dit jaar is de Staat van Utrecht gelanceerd. Nu is de vraag: hoe gaan we deze informatie zo goed mogelijk gebruiken? Bijvoorbeeld voor beleidsvorming of richting de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. lees meer

ING: economie Utrecht groeit bovengemiddeld in 2017 en 2018

25/04/2017 - In de nieuwste prognoses voorziet ING een bovengemiddelde economische groei voor de provincie Utrecht. De economie van Utrecht groeit in 2017 naar verwachting 2,7% (Nederland: 2,2%), en in 2018 2% (Nederland: 1,8%). lees meer

'Maak Nederland koploper in de nieuwe, groene economie'

24/04/2017 - Het nieuwe kabinet moet snel een forse duurzaamheidsslag maken. Dat schrijven negentig hoogleraren van achttien verschillende universiteiten in een open brief vandaag gepubliceerd in Trouw. lees meer

Sfeerimpressie Lancering Staat van Utrecht

02/04/2017 - De Staat van Utrecht 2017 is op 30 maart tijdens een feestelijke lancering gepresenteerd. In aanwezigheid van 150 vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en organisaties werd de nieuwe Staat van Utrecht onthuld en werden de eerste highlights gedeeld.
Een sfeerimpressie van de middag! lees meer

Column Farid Tabarki

31/03/2017 - Column: Farid Tabarki, trendwatcher, CEO van Studio Zeitgeist, columnist Het Financieele Dagblad.
Op 30 maart is tijdens een feestelijke lancering de Staat van Utrecht 2017 gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst heeft trendwatcher Farid Tabarki de aanwezigen meegenomen in een aantal actuele en belangrijk trends en hun impact op regionale ontwikkelingen.
Lees hier zijn column voor de Staat van Utrecht. lees meer

Staat van Utrecht: de provincie Utrecht groeit en is economisch sterk

30/03/2017 - De Staat van Utrecht is op 30 maart 2017 tijdens een feestelijke lancering gepresenteerd. Behalve de nieuwste data bevat De Staat van Utrecht informatie over actuele maatschappelijke thema’s in de regio. lees meer

Utrecht bij koplopers meest innovatieve regio's van Europa

Utrecht bij koplopers meest innovatieve regio's van Europa

12/08/2016 - Utrecht behoort tot de meest innovatieve regio’s van Europa. Samen met 35 van de in totaal 214 beoordeelde regio’s wordt Utrecht gerekend tot Innovatieleider: regio’s met innovatieprestaties die ver boven het EU-gemiddelde liggen. Dit blijkt uit de European Innovation Scoreboard dat jaarlijks een beoordeling geeft van de innovatieprestaties van de lidstaten en hun regio’s. lees meer

Cirkelregio Utrecht levert 280 miljoen en 2.100 banen op

Cirkelregio Utrecht levert 280 miljoen en 2.100 banen op

18/07/2016 - Een meer circulaire economie, waarin kringlopen van grondstoffen worden gesloten, kan in de provincie Utrecht 280 miljoen euro en meer dan 2.100 extra banen opleveren. Dit concludeert TNO in een nieuw rapport voor de Cirkelregio Utrecht. lees meer

Regio Utrecht ondertekent de Green Deal Cirkelstad

Regio Utrecht ondertekent de Green Deal Cirkelstad

11/07/2016 - Tijdens het Cirkelstad-event van 17 juni hebben meer dan 40 partijen uit de Utrechtse regio de Green Deal Cirkelstad getekend. Hiermee hebben ze beloofd om werk te maken van steden ‘zonder afval en zonder uitval’. lees meer

Actueel nieuws | Nieuwsarchief