Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.1 april - Netwerkbijeenkomst Utrecht2040

24/03/2014 - Op dinsdagmiddag 1 april vindt de volgende netwerkbijeenkomst plaats van Netwerk Utrecht2040. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

Wat: Netwerkbijeenkomst Utrecht2040

Wanneer: Dinsdag 1 april | 13.00 - 18.00 uur (inclusief borrel)

Waar: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Aanmelden: via deze link

 

Programma

13.00 uur      Inloop

13.30 uur      Welkom, aanleiding en programma
                     Joris Hogenboom, voorzitter Netwerk Utrecht2040

13.45 uur      Keynote speech, Prof. Dr. Jan Jonker (Radboud Universiteit
                     Nijmegen)
                     over: de Staat van Utrecht, duurzame ontwikkeling en
                     ondernemerschap, samenwerking en nieuwe business
                     modellen

15.00 uur      Deelsessies rondom sleutelprojecten

  • Staat van Utrecht
  • Nul op de meter op gebiedsniveau
  • Publiek-private samenwerking als impuls voor zonne-energie
  • Nieuwe diensten voor een gebiedsgerichte aanpak van leegstaand vastgoed
  • Groen ondernemerschap in de stadsrand van Utrecht

16.40 uur      Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Provincie Utrecht
                     Staat van Utrecht, Aankondiging Duurzaamheidsprijs 2014

16.50 uur      Afronding en afsluiting

17.00 uur      Borrel

 

Deelsessies

Staat van Utrecht
In 2014 wordt er een nieuwe Staat van Utrecht gemaakt, een monitor die de ontwikkeling met betrekking tot duurzaamheid in de regio laat zien. Deze monitor wordt ontwikkeld in samenwerking met netwerkpartners uit de regio. Maar waar moet de monitor aan voldoen? Hoe moet deze eruit zien? Hoe willen we hem  gebruiken? En wat willen we gerealiseerd hebben? In deze deelsessie gaan we met elkaar aan de slag om  tot een goede en bruikbare Staat van Utrecht te komen.

Nul op de Meter op gebiedsniveau?
De afgelopen periode zijn er grote sprongen gemaakt. Technisch kan het en financieel loont het: een woning die geen energierekening meer heeft, maar ‘nul-op-de-meter’ is geworden. De vraag is: kan dat voor alle type woningen in de wijk of zijn voor een energieneutrale wijk ook andere maatregelen nodig? Belangrijker nog: hoe organiseren we de beweging in de wijk met alle aanwezige actoren? In deze werksessie gaan we in op de kansen en de uitdagingen op het gebied van verduurzaming van wijken met particuliere en/of huurwoningen.

Publiek-private samenwerking als impuls voor zonne-energie
De provincie Utrecht heeft als doel om in 2020 10% van de gebruikte energie op eigen bodem op te wekken. Om dat doel te verwezenlijken zijn alle bronnen nodig, zowel grootschalig als kleinschalig. Zonne-energie is aan een opmars bezig in Nederland, maar het kan nog sneller en breder dan nu gebeurt. Wat is er nodig om meer zonne-stroom te realiseren? Hoe kunnen we zonne-energie een impuls geven? In deze deelsessie gaan we met elkaar aan de slag om publiek-private samenwerking rondom zonne-energie in de regio verder uit te werken.

Nieuwe diensten voor een gebiedsgerichte aanpak van leegstaand vastgoed
In de provincie Utrecht staat, net als op veel andere plekken in Nederland, veel vastgoed leeg. In deze deelsessie gaan we aan de slag met nieuwe diensten voor eigenaren en gebruikers van gebouwen, om transformatieprocessen op gang te brengen.

Groen ondernemerschap in de stadsrand van Utrecht
In Nederland komt steeds meer aandacht voor de betrokkenheid van bedrijven bij natuur en hun eigen groene omgeving. Hoe organiseren we duurzaam natuurbeheer met deze nieuwe partners en wat zijn andere financieringsconstructies? In deze deelsessie verkennen we de wensen en opties, en de investeringsmogelijkheden voor bedrijven in groen rondom de stad Utrecht.

 

Open podium

Heeft u een eigen duurzaam initiatief of project dat u graag onder de aandacht brengt tijdens deze netwerkbijeenkomst? Een deel van de zaal richten wij in als markt. Tijdens de inloop, koffie en borrel is er de mogelijkheid uw eigen initiatief te presenteren. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Jeannine van Bree (j.van.bree@nmu.nl, 030-2567358).

 

Utrecht 2040

Utrecht2040 is een levendig en actief netwerk van bedrijven, overheden en organisaties, die in allianties samenwerken aan projecten voor een duurzame en aantrekkelijke provincie Utrecht.

Daarnaast reikt Netwerk Utrecht2040 jaarlijks de Duurzaamheidsprijs uit aan een initiatief dat een innovatieve oplossing biedt voor één van de urgente opgaven van Utrecht2040.

Het netwerk ontwikkelt samen met partners ook de vierjaarlijkse Staat van Utrecht, een monitor die de ontwikkeling met betrekking tot duurzaamheid in de regio laat zien.

Twee keer per jaar organiseert het netwerk een netwerkbijeenkomst, die in het teken staat van de projecten en die daarnaast een breed podium biedt aan goede initiatieven uit de regio.

 

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief