Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.10% circulair inkopen in 2020 = 100 miljoen euro marktimpuls

20/03/2014 - Gemeente Amersfoort en provincie en gemeente Utrecht maken werk van circulair inkopen. Vorig jaar tekenden deze partijen in nationaal verband een Green Deal met als doel om in 2014 te starten met minimaal twee circulaire inkooptrajecten (producten en diensten die hoogwaardig hergebruik van materialen stimuleren en waardevernietiging tegengaan). Binnen het initiatief Circulair Inkopen Utrecht van de Economic Board Utrecht wordt daar nu regionaal een schep bovenop gedaan. De drie overheden committeren zich aan de ambitie om in 2020 voor 10% van het inkoopbudget circulair in te kopen. Dat staat gelijk aan een marktimpuls van 100 miljoen euro voor innovatieve ondernemers die hierop willen inspelen met circulaire producten en diensten.

Geleid door deze regionale ambitie hebben de drie overheden nu de vervolgstap gezet naar concrete actie. Ze hebben in een uniek samenwerkingsverband afgesproken om:

  • in 2014 minimaal twee impactvolle circulaire inkooptrajecten te starten;
  • circulair inkopen aantoonbaar te integreren in de inkoopprocessen, -beleid en –strategie in uiterlijk 2016;
  • actief deel te nemen aan een stuur- en werkgroep ten behoeve van het delen van kennis en ervaring op het gebied van circulair inkopen en waarbinnen vraaggerichte expertise wordt ingezet om barrières (bijvoorbeeld juridisch, fiscaal of organisatorisch) in groepsverband op te lossen;
  • andere overheden actief aan te moedigen zich aan te sluiten om zo de beweging voor een circulaire economie te vergroten.

Door het zetten van deze extra stap om circulaire inkoop van de grond te krijgen willen de overheden zichzelf en de regio Utrecht positioneren als koploper op het gebied van circulaire economie.

Waarom circulair inkopen?

De drie overheden willen circulair inkopen omdat dit de afhankelijkheid van schaarse grondstoffen en belasting van milieu vermindert en het concurrentievermogen van onze economie versterkt. Middels hun inkoopkracht vervullen deze overheden de rol als ‘launching customer’; ze creëren een vraag naar volgens circulaire principes geproduceerde of geleverde goederen en diensten. Hiermee geven zij een belangrijke impuls voor circulaire innovatie onder ondernemers en leveren een actieve bijdrage aan een duurzamer  samenleving.

Rol EBU

Bovenstaande stap is onderdeel van het EBU initiatief circulair inkopen. Dit initiatief heeft als doel circulair inkopen te verankeren in het inkoopbeleid van overheden en daarmee ook aan de aanbodkant de circulaire beweging in gang te zetten.

Meer informatie via de website van de Economic Board Utrecht

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief