Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Actietafel ‘Biomassa: samen kansen benutten’

04/03/2016 - Beter gebruik van biomassa biedt kansen voor het sluiten van kringlopen in de Utrechtse regio. Hoe benutten we de kansen en omzeilen we de knelpunten? Daarover gaat de actietafel ‘Biomassa: samen kansen benutten’ op 24 maart. Doel: hoogwaardige inzet van biomassa in Utrecht bevorderen door kennisdeling en het stimuleren van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Actietafel ‘Biomassa: samen kansen benutten’

Biobased Kidshouse. Bron: Bouwwereld, 2013

Alliantie Cirkelregio Utrecht

Vorig jaar heeft de Alliantie Cirkelregio Utrecht biomassa benoemd als een zeer kansrijke stroom bij het bevorderen van de circulaire economie in de provincie Utrecht. De alliantie Cirkelregio Utrecht bestaat uit: Utrecht Sustainability Institute (USI), Economic Board Utrecht (EBU), gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, provincie Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).

Onderzoek inzet biomassa

De inzet van biomassa binnen de provincie is de afgelopen tijd beter in kaart gebracht. Hierbij is gekeken naar de diverse betrokken partijen en hun rol binnen het proces. In het onderzoek zijn meerdere knelpunten naar voren gekomen, maar ook diverse kansen die we kunnen benutten voor de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Op 24 maart wordt deze kennis gedeeld en benut om te komen tot samenwerking voor een hoogwaardige toepassing van biomassa in de keten.

Programma

  • Ontvangst
  • De resultaten in vogelvlucht. Delen van inzichten rondom beschikbare biomassa in de regio
  • Kansen pakken: welke kansen kunnen we samen benutten? Wat is daarvoor nodig?
  • Op naar een hoogwaardige alliantie: afspraken maken over welke stappen nodig zijn om te komen tot een goede regionale samenwerking en de hoogwaardige inzet van de beschikbare biomassa in de provincie Utrecht.
  • Afronding

Wie, wat, waar en wanneer

Wat: Bijeenkomst over de hoogwaardige inzet van biomassa in de provincie Utrecht, ter bevordering van de Circulaire Economie.
Wanneer: Donderdagmiddag 24 maart
Wie: Partijen uit de regionale biomassaketen: Zowel aanbieders, afnemers als bevoegd gezag
Biomassa: samen kansen benutten
Meer informatie: www.nmu.nl

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief