Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Artikel Utrecht Business: 'Succes als brandstof voor duurzame verandering'

10/11/2014 - Het novembernummer van het magazine Utrecht Business draait om initiatieven met impact. Daarom is in dit nummer een interview met Joris Hogenboom - voorzitter van Netwerk Utrecht2040 en directeur van de Natuur en Milieufederatie Utrecht - opgenomen, over Utrecht2040, een klimaatbestendige provincie, duurzame verandering en succes als brandstof.

Artikel Utrecht Business: 'Succes als brandstof voor duurzame verandering'

In 2009 is de eerste Staat van Utrecht opgesteld. Een inventarisatie, een foto als het ware, die de toestand van de provincie op het gebied van duurzaamheid in kaart bracht. Deze momentopname gaf inzicht in opgaven en kansen. Om hier samen aan te werken is het Netwerk Utrecht2040 gevormd met regionale partners uit overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke en kennisorganisaties.

Gezamenlijke stip op de horizon

De ambities van het Netwerk Utrecht2040 zijn gebundeld in een gezamenlijke stip aan horizon: in 2040 wil de provincie zowel energieneutraal als klimaatbestendig zijn. Niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen door besparing en de inzet van duurzame energie. En voorbereid op het veranderende klimaat door versterkte dijken, meer ruimte voor rivieren en wateropvang voor piekmomenten. Maar ook met een innovatieve economie, een sterke natuur en een mooi landschap. Een provincie waarin iedereen meetelt en het goed leven is. Hoge ambities dus!

Succes als noodzakelijke brandstof

Door individuele inspanningen en samenwerking dragen partners van het netwerk bij aan de realisatie van deze doelen. Bij duurzaamheid gaat het vaak om complexe opgaven. Verandering kost tijd en vergt een lange adem. Tegelijkertijd is concreet resultaat op korte termijn nodig. Succes motiveert; het is de noodzakelijke brandstof op weg naar het uiteindelijke doel. Daarom ligt de nadruk bij Netwerk Utrecht2040 nu op concrete onderwerpen die de 45 partners als opgave én als kans zien. Het eerste is vooral de insteek van overheden en maatschappelijke organisaties, kansen spreken meer aan bij het bedrijfsleven. Door die twee aspecten te combineren, is het draagvlak maximaal.

Kansen

Het bedrijfsleven is een cruciale stakeholder voor Utrecht2040. Duurzaamheid kan zorgen voor nieuwe producten en diensten en helpen om kosten te besparen.

Lees het hele artikel

Lees het hele artikel in de online versie van Utrecht Business.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief