Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Bereikbaarheid regio Utrecht zwaar onder druk

01/05/2017 - Alle vormen van vervoer in en rondom Utrecht raken overbelast. Zowel voor de auto, het openbaar vervoer als de fiets kampt de regio Utrecht met ernstige bereikbaarheidsproblemen. Dat staat in de Nationale Markt en CapaciteitsAnalyse (NMCA) die het Rijk op 1 mei 2017 presenteerde.

Bereikbaarheid is belangrijke maatschappelijke opgave

Ook de Staat van Utrecht laat zien dat het aantal reizigerskilometers en het aantal autobestuurders groeit in de regio Utrecht en daarmee ook het aantal voertuigverliesuren. Er ligt een belangrijke maatschappelijke opgave in het bereikbaar houden van de regio, zeker in relatie tot gezondheid, de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de leefomgeving en de bereikbaarheid van economische centra.

Provincie Utrecht hoog op knelpuntenlijst

De Nationale Markt en CapaciteitsAnalyse (NMCA) geeft een beeld van de mobiliteitsontwikkelingen tot 2030-2040 in relatie tot de beschikbare capaciteit, inclusief de geplande werkzaamheden. De groei van het OV-gebruik leidt in Utrecht en Amersfoort tot opgaven voor het spoorwegnetwerk naar verschillende steden binnen en buiten de randstad. Utrecht staat al langer hoog op de knelpuntenlijst. De groeiende stedelijke regio in Utrecht en Amersfoort en de aantrekkende economie zorgen dat het kookpunt wordt bereikt. Uit de analyse blijkt dat het huidige infrastructuurnetwerk de groei niet kan opvangen met een extra bus- of rijbaan. Als draaischijf van Nederland heeft Utrecht niet alleen op de snelwegen en de aansluitingen op provinciale en lokale wegen een probleem. Ook voor het spoor is station Utrecht Centraal het belangrijkste knooppunt.

Mobiliteitsopgave groeit

De NMCA neemt in haar berekening geplande investeringen mee, net als het effect van innovatieve en technologische ontwikkelingen op de mobiliteit. De elektrische fiets, slimme mobiliteitsdiensten en zelfrijdende auto’s nemen naar verwachting een hoge vlucht maar lossen het probleem niet op. De trend van verstedelijking zet zich tot 2040 voort en dus groeit de mobiliteitsopgave in stedelijke gebieden.

Gevolgen voor economie

Een slecht bereikbare regio kost de regio Utrecht economisch gezien veel. De Utrechtse economie is sterk diensten- en kennis gedreven en creëert bovendien veel waarde in omliggende regio’s zoals Amsterdam Als Utrecht dichtgroeit, leidt dat tot afname van groei in de regio, maar meer nog tot afname in de regio’s om Utrecht heen.

Bereikbaarheidsprogramma

De Nationale Markt en CapaciteitsAnalyse (NMCA) wordt eens per vier jaar uitgevoerd en vormt de basis voor het mobiliteitsbeleid van het nieuwe kabinet. De regio Utrecht verwacht dan ook dat deze analyse Utrecht bovenaan zet in de toekomstige infrastructurele plannen van het kabinet. De regio Utrecht pleit bij het Rijk voor een bereikbaarheidsprogramma om de ontwikkeling van het economische kerngebied Utrecht Science Park te garanderen, de binnenstedelijke groeigebieden leefbaar en bereikbaar te houden en de draaischijf van Nederland in beweging te houden.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief