Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Brede coalitie ondertekent intentieverklaring met klimaatbestendig Nederland

13/10/2014 - Een brede coalitie van overheden, bedrijfsleven, brancheorganisaties en kennisinstellingen gaat de komende decennia werken aan een waterrobuust en klimaatbestendig Nederland. Tijdens het drukbezochte Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht (9 oktober 2014) werd hiervoor het startsein gegeven.

Brede coalitie ondertekent intentieverklaring met klimaatbestendig Nederland

Utrechtse partijen tekenden mee

Dat gebeurde met de massale ondertekening van de algemene intentieverklaring ruimtelijke adaptatie en tien regionale en lokale intentieverklaringen, en de lancering van zowel een digitaal kennisplatform (www.ruimtelijkeadaptatie.nl) als een meerjarig stimuleringsprogramma.

Ook Utrechtse partijen tekenden mee. Zo hebben op landelijk niveau onder andere de Natuur en Milieufederaties en Grontmij meegetekend. Provinciaal tekenden het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de gemeenten Bunnik, Houten, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht en Woerden, de Provincie Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht de intentieverklaring.

Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie

Door de verandering van het klimaat - het wordt warmer, natter én op andere tijden juist weer droger – staan straten en kelders geregeld blank. Het water van hevige regenbuien kan niet snel genoeg worden afgevoerd. Lange perioden van droogte zorgen op andere momenten juist voor een tekort aan water. Er komen meer warme dagen, dus vaker een hittegolf. Het effect van zo’n hittegolf is in de stad extra groot, omdat de stad de warmte vasthoudt. Om aan deze problemen het hoofd te bieden is in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (september 2014) afgesproken dat de bebouwde omgeving in Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.

Gevarieerd programma

Deelnemers aan het festival konden kiezen uit een gevarieerd programma. In het Café Ruimtelijke Adaptatie werden lokale en regionale Ruimtelijke Adaptatiedeals ondertekend. De informatiemarkt bood de deelnemers uiteenlopende informatie met stands van publieke en private partijen. Ook konden zij meedoen aan een van de workshops, onder meer over de Klimaat stresstest en het 3Di waterbeheermodel. In verschillende workshops kon men kennisnemen van praktijkvoorbeelden van klimaatbestendige steden.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief