Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.CBS presenteert eerste Monitor Brede Welvaart

17/05/2018 - Op 16 mei heeft het CBS de eerste Monitor Brede Welvaart gepresenteerd. Deze monitor - die jaarlijks zal verschijnen - meet onze welvaart niet uitsluitend aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP), maar kijkt ook naar indicatoren als milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid.

CBS presenteert eerste Monitor Brede Welvaart

Tot nu toe werd welvaart vooral gemeten met cijfers van het BBP, die vooral iets zeggen over de economische groei. Maar welvaart is meer dan economische groei. Gezondheid, schone lucht en vertrouwen in de overheid zijn bijvoorbeeld belangrijke welvaartsindicatoren. De Monitor Brede Welvaart meet ook deze indicatoren. Daarmee geeft het een breder beeld van de welvaartsgroei.

De brede welvaart wordt gemeten aan de hand van 21 indicatoren, die tezamen een beeld geven van de trendmatige ontwikkeling van de actuele brede welvaart in Nederland. De meeste indicatoren vertonen een stijgende lijn. Zo gaat de veiligheid trendmatig omhoog, evenals de gezonde levensverwachting van mannen en het vertrouwen in de medemens. Wel zijn de meest recente ontwikkelingen minder vaak omhoog. Recentelijk waren er dalingen wat betreft files, tevredenheid met wonen, waterkwaliteit, biodiversiteit, invloed op openbaar bestuur, vrijwilligerswerk en tevredenheid met de vrije tijd.

Vergeleken met die van andere EU-landen is de brede welvaart in Nederland op veel onderdelen hoog en in het sociale domein (denk aan zaken als vertrouwen en sociale contacten) zelfs zeer hoog. Alleen op het gebied van milieu en de gezonde levensverwachting van vrouwen staat Nederland relatief laag op de EU-ranglijst.

In ditartikelen leest u meer over de Monitor Brede Welvaart: Monitor Brede Welvaart: breder beeld van welvaartsgroei

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief