Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.De stad in 12 infographics

26/06/2015 - De stad staat wereldwijd volop in de belangstelling. Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. In publicatie ‘De Stad Verbeeld’ geeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) aan de hand van 12 infographics inzicht in relevante feiten met betrekking tot de Nederlandse steden.

De stad in 12 infographics

Centraal staan de drie belangrijke terreinen van de Agenda Stad van de Rijksoverheid: economie, leefbaarheid en innovatie.

Aanleiding voor 'De stad verbeeld'

In de Miljoenennota 2015 en de Kamerbrief ‘Werken aan groei’ (beide uit september 2014) heeft het kabinet een Agenda Stad aangekondigd om economische groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden te versterken. Het kabinet onderschrijft de belangrijke rol van steden en zet in op verdere samenwerking met steden en andere partijen bij de opgaven waar steden zich mee geconfronteerd zien.

Stedelijke opgaven in beeld gebracht

Van steden wordt momenteel dus bijzonder veel verwacht. Er is echter veel onduidelijkheid in discussies over steden. Hoe sterk is bijvoorbeeld de agglomeratiekracht van de Nederlandse steden in vergelijking met concurrerende stedelijke regio’s? Welke factoren zijn belangrijk voor de leefbaarheid en gezondheid in de stad? En hoe staat het met de innovatiekracht van steden? Deze beknopte PBL-publicatie geeft antwoorden op deze vragen.

Lees hier de publicatie 'De stad verbeeld'.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief