Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Eén van de sleutelprojecten uitgelicht: A12-zone

24/06/2013 - Eén van de zeven sleutelprojecten binnen het netwerk Utrecht2040 is de A12-zone, een uniek publiek-privaat initiatief rond één van de economisch meest belangrijke zones van ons land. De A12-zone tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten, kan zich de komende decennia, tot 2040, ontwikkelen tot één van de mooiste stedelijke gebieden van Nederland. Voor deze ambitie tekenden negen grote private partijen en een aantal overheden een intentieverklaring.

Het stedelijk gebied Utrecht biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. Dat maakt dat deze regio volgens alle prognoses ook de komende decennia blijft groeien. Maar voor deze groei is ruimte nodig. De private partijen willen de kwaliteit van het gebied versterken door binnenstedelijke ontwikkeling, waarbij juist de waardevolle natuur- en cultuurlandschappen rond Utrecht bij groei gespaard worden.

Kloppend hart

Erwin Ketelaar, trekker van dit sleutelproject en projectleider A12-zone bij Kamer van Koophandel Midden-Nederland: ,,De A12-zone is het kloppend hart van Nederland en van de provincie Utrecht. Het gebied heeft een enorme potentie. Verschillende grote partijen hebben aangegeven al de komende jaren flink te willen investeren. Dat gaat om honderden miljoenen euro’s. Die investeringen kunnen de aanjager zijn voor toekomstige investeringen in woningbouw, infrastructuur en bedrijfshuisvesting. Door binnenstedelijke duurzame ontwikkeling wordt voorkomen dat straks groene buitengebieden volgebouwd moeten worden.”

Nieuwe aanpak

De gekozen aanpak hiervoor is verre van traditioneel. Het gaat om een uniek publiek-privaat initiatief voor duurzame ontwikkeling van de A12-zone. Marcel Blom van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), één van de deelnemers in het private initiatief: ,,Het gaat om een vernieuwende aanpak, waarbij private, publieke en maatschappelijke partijen samen een gemeenschappelijke visie ontwikkelingen. Bij de ontwikkeling van de deelgebieden van de A12-zone is het betrekken van de bewoners, ondernemers en gebruikers heel belangrijk. Zonder draagvlak kun je geen duurzame plannen maken.”

Aantrekkelijk woongebied

De komende tijd wordt met alle belanghebbenden aan de ambitie en de ontwikkelstrategie van de A12-zone gewerkt. Door de handen nu ineen te slaan kan de A12-zone zich de komende decennia ontwikkelen tot een gebied waar, dankzij vernieuwende gebiedsontwikkeling, in een zeer aantrekkelijke omgeving gewoond en gewerkt kan worden.

Utrecht2040

Het Netwerk Utrecht2040 is van grote waarde voor de A12-zone. Ketelaar: ,,Partners in het netwerk hebben veel kennis en ervaring en kunnen daarmee bijdragen aan de verschillende duurzame ambities binnen de ontwikkelstrategie, zoals Energie en Mobiliteit. Maar het biedt ook kansen voor sleutelprojecten van andere partners om deze een plek te geven binnen de context van de A12-zone.”

Meer informatie

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van de A12-zone: www.a12-zone-utrecht.nl.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief