Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Eén van de sleutelprojecten uitgelicht: Energiebesparing bestaande bouw

23/08/2013 - Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een van de speerpunten in de provincie Utrecht. Het is niet alleen maatschappelijk urgent, maar ook economisch relevant. Maar echt grote stappen kunnen alleen samen worden gezet.

Daarom nemen de Hogeschool Utrecht, Utrecht Sustainability Institute, Provincie Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Economic Board Utrecht en Utrecht2040 het initiatief om hierin samen te werken.

Energieneutrale gebouwde omgeving

Ivo Opstelten, lector Nieuwe Energie in de stad aan de Hogeschool Utrecht: ,,De huidige maatschappij draait letterlijk en figuurlijk volledig op energie. Energieverbruik in woning- en utiliteitsbouw draagt hier in grote mate aan bij, omdat de woning- en utiliteitsbouw verantwoordelijk is voor ongeveer 42% van het totale energieverbruik."

,,Een energieneutrale (of positieve) gebouwde omgeving is zowel wenselijk als noodzakelijk. De gebouwde omgeving is bovendien erg geschikt om netto-energieneutraal te worden. Daarbij kan de bouw wellicht een van de meest innovatieve sectoren worden,” aldus Opstelten.

Veel initiatieven

Er zijn al veel initiatieven en projecten op het gebied van energiebesparing in de regio Utrecht. Het onderwerp staat op de agenda, maar investeringsmogelijkheden zijn er niet altijd. De genoemde partijen willen graag met elkaar gaan samenwerken om van die initiatieven te kunnen leren, om te zorgen dat ervaringen en successen gedeeld worden en om energiebesparing in de bestaande bouw te versnellen.

Technisch veel mogelijk

Opstelten: ,,Technisch is er al veel mogelijk, maar de grootschalige toepassing stokt, door tekortkomingen bij zowel aanbod- als vraagpartijen. Enerzijds is er onvoldoende aanbod van marktpartijen in de vorm van economisch verantwoorde integrale renovatieconcepten waarin die technologische mogelijkheden benut worden en het effect op de gebouwprestaties (energie, binnenmilieu) gegarandeerd worden.

Anderzijds is de vraag naar prestatiegerichte integrale concepten vanuit de gebouweigenaren nog onvoldoende ontwikkeld. Om energiebesparing in de gebouwde omgeving echt te versnellen, is markttransformatie nodig. We gaan dit doen door het ontwikkelen van een roadmap voor energiebesparing, waarbij we lessen trekken uit bestaande projecten en successen en ervaringen met elkaar delen.

De roadmap geeft richting aan een goede strategie om de gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energiepositief te maken. Deze roadmap kunnen we vervolgens inzetten om bestaande initiatieven te helpen opschalen en energiebesparing in de regio ook echt te versnellen.”

Groot marktpotentieel

Daarnaast ligt er voor het bedrijfsleven nog een groot marktpotentieel in het bereiken van de particuliere woningeigenaar, die in bestaande projecten nog weleens achter blijft. ,,Naast het ontwikkelen van een roadmap is ook het activeren van de particuliere woningeigenaar een belangrijk doel van onze samenwerking. We doen dit graag samen met het bedrijfsleven,” vertelt Opstelten.

Kansen

Energiebesparing in de gebouwde omgeving biedt uiteenlopende kansen: investeringen en werkgelegenheid, comfort en lagere energiekosten voor de eindgebruiker, bijdrage aan het energie- en klimaatprobleem en nieuwe innovaties en bedrijvigheid. Juist in de regio Utrecht zijn veel bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gevestigd met expertise op dit gebied.

Ambities

Het is tijd om met elkaar de ambities op te schalen. Een energieneutrale (of positieve) gebouwde omgeving is namelijk alleen haalbaar als er grotere stappen vooruit worden gemaakt. Dit vraagt om kennisdeling, leren van eerdere ervaringen en nieuwe benaderingen, opschaling, versnelling en continuïteit.

 

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief