Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Gezondheidsraad wil meer groen in en om de stad

15/06/2017 - Voldoende groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia is de aanleg van ‘gezond groen’ achtergebleven bij de groei en veranderde samenstelling van de stedelijke bevolking. De Gezondheidsraad adviseert in en om steden meer groen aan te leggen.

Daarbij wordt ´groen´ opgevat als natuur in brede zin, watercomponenten inbegrepen. De Omgevingswet biedt gemeenten de gelegenheid om dit groen in te passen in hun plannen voor een gezonde, duurzame en klimaatbestendige stad.

Recreatie

Groen is bijvoorbeeld belangrijk voor recreatie. De afgelopen decennia zijn de mogelijkheden hiervoor in en om de steden echter achtergebleven bij de vraag van een groeiende bevolking. Een bevolking die bovendien vergrijst, en die daardoor meer tijd heeft om buiten te verpozen.

Klimaatadaptatie

Maar groen is ook belangrijk voor een klimaatbestendige stad, omdat meer groen het waterbergend vermogen bij heftige regen in de stad vergroot en de omgevingstemperatuur koelt op juiste hete dagen.

De gezondheid van de Nederlandse bevolking is dus gediend met uitbreiding van natuur in en om de steden.

Lees hier het advies van de Gezondheidsraad.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief