Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Klimaatstresstest geeft inzicht in opgaven

29/06/2018 - Waar in de provincie en in gemeenten ontstaan knelpunten door hevige neerslag? Wat gebeurt er bij lange perioden van droogte of extreme hitte? Hoe diep komt het water bij een overstroming vanuit de rivier? De provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Veiligheidsregio Utrecht en gemeenten voeren gezamenlijk een klimaatstresstest uit, om in beeld te brengen wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor onze provincie. De stresstest is bedoeld om inzicht te krijgen in de opgaven en is een belangrijke stap in de samenwerking die nodig is om de regio Utrecht klimaatbestendig in te richten.

Klimaatstresstest geeft inzicht in opgaven

Het veranderende klimaat vraagt om maatregelen op alle schaalniveaus om de gevolgen voor gezondheid, veiligheid, productiviteit en natuur te beperken. Opgaven die voor heel Nederland urgent zijn. De provincie Utrecht kent een heel diverse landschap: veen-, klei- en zandgrond, in een mengeling van stad, land en natuur. Die variatie vraagt om een verscheidenheid aan oplossingsrichtingen.

De stresstest geeft niet alleen inzicht in de opgave, maar is ook een middel het gesprek aan te gaan over gevolgen voor functies, zoals natuur, landbouw, recreatie, kwetsbare objecten en infrastructuur en stedelijk gebied en gezonde leefomgeving. Verschillende partijen in het zuidwestelijke deel van de provincie kwamen hiervoor bijeen in juni. Later dit jaar vindt ook een bijeenkomst plaats in het oostelijke deel van de provincie. 

De speerpunten die zijn genoemd dienen als input voor de provinciale Omgevingsvisie en de regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie, waarin de provincie Utrecht, samen met haar partners, aan de slag gaat om nieuwe inzichten, ideeën en praktische kennis te ontwikkelen én te delen.

U leest meer over de stresstest via de provincie Utrecht.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief