Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Krimp en groei in beeld

17/04/2017 - De stad is de motor achter de groei van de potentiële beroepsbevolking en is wereldwijd de banenmotor van de huidige economie. Maar niet iedereen profiteert van het succes van de stad. Het PBL deed onderzoek naar de grotere economische ongelijkheid én bevolkingsgroei en -krimp tussen en binnen Nederlandse steden en stadsgewesten.

Steden oefenen een grote aantrekkingskracht uit op jongeren, die hier komen voor het volgen van opleiding of hier een baan hebben gekregen. De stad is daarmee de motor achter de groei van de potentiële beroepsbevolking: de bevolking tussen 20 jaar en de AOW-leeftijd. In Nederland neemt vooral in de Randstad de bevolking in de werkzame leeftijden sterk toe. Maar er zijn ook stadsgewesten waar de bevolking juist krimpt. In de toekomst worden die regionale verschillen naar verwachting nog groter.

De stad is wereldwijd de banenmotor van de huidige economie. Maar niet in elke stad neemt het aantal banen toe. En niet iedereen profiteert van het succes van de stad. Sterker nog, de verschillen tussen arm en rijk zouden juist toenemen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzoek gedaan naar wat de grotere economische ongelijkheid én bevolkingsgroei en -krimp tussen en binnen Nederlandse steden en stadsgewesten betekenen voor beleid. Het onderzoek laat zien waar Nederland groeit en krimpt in verschillende type banen en bevolking.

De onderzoeken zijn hier te vinden.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief