Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Nationale monitor duurzame gemeenten 2017

29/09/2017 - Telos heeft voor de vierde keer de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten uitgebracht. De monitor geeft een beeld van de duurzame ontwikkeling van Nederlandse gemeenten over de periode 2014-2017. In deze editie is speciaal aandacht besteed aan de monitoring van de Sustainable Development Goals.

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017

De monitor laat voor de totaalscore op duurzaamheid, gemeten aan de hand van 109 economische, milieu en sociale indicatoren, het laatste jaar een stijgende lijn zien in het bereiken van lange termijn duurzaamheidsdoelen voor geementen. Vooral het economisch kapitaal en het milieu kapitaal verbeterden. Ook het sociaal-cultureel kapitaal, dat vorig jaar nog niet profiteerde van het economisch herstel, is nu gaan verbeteren.

Wanneer echter naar de afzonderlijke domeinen van duurzaamheid voor de individuele gemeenten wordt gekeken wordt het zonnige beeld genuanceerder. Bij het milieu kapitaal en economisch kapitaal zijn de meeste gemeenten erop vooruit gegaan. Tamelijk dramatisch is het beeld over de laatste vier jaar voor het sociaal-culturele domein waar meer dan de helft van de gemeenten er juist op achteruit is gegaan.

U leest meer over de monitor op de website van Telos.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief