Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Natuurlijk kapitaal als kans voor bedrijfsleven

29/09/2015 - Bedrijven en organisaties zijn veelal afhankelijk van diensten die de natuur biedt, bijvoorbeeld grondstoffen of water. Als deze diensten onder druk komen te staan kan dat leiden tot veranderingen in prijs of beschikbaarheid. Maar het biedt juist ook kansen voor productinnovatie en de creatie van nieuwe markten.

Natuurlijk kapitaal als kans voor bedrijfsleven

Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht 2014 laat zien dat de regio Utrecht een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat heeft vanwege een sterke economie en een gevarieerd landschap, waarin rijkgeschakeerde natuurgebieden worden afgewisseld met aantrekkelijke steden en historische binnensteden. Maar door maatschappelijke ontwikkelingen zoals toenemende verstedelijking, luchtemissies en intensivering van de landbouw, staan juist die kwaliteiten, zoals natuur en luchtkwaliteit in de regio onder druk.

Ecosysteemdiensten

Deze kwaliteiten zijn essentieel voor een goed leef- en vestigingsklimaat in de provincie. Natuurlijk kapitaal, in de vorm van bodem, water, lucht en landschap, biedt producten en diensten die onmisbaar zijn voor de samenleving en economie, zogenaamde ecosysteemdiensten. Concrete producten kunnen zijn hout, drinkwater en schone lucht. Diensten kunnen zijn in de vorm van bestuiving, waterzuivering en -berging en bodemvruchtbaarheid. Of culturele diensten, in de vorm van rust, ontspanning en gezondheid.
Ecosystemen hebben dus een belangrijk maatschappelijk en economisch nut. Ze vertegenwoordigen een sociaal-economische waarde die essentieel is voor een goed leef- en vestigingsklimaat in de provincie.

Inzet op natuurlijk kapitaal biedt kansen

Bedrijven en organisaties zijn veelal afhankelijk van deze ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld voor de inkoop van grondstoffen, voor schoon water of voor diensten als gezonde lucht, bestuiving of bodemvruchtbaarheid. Als diensten onder druk komen te staan kan dat leiden tot veranderingen in prijs of beschikbaarheid.
Maar dit biedt ook concrete kansen. Nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot productinnovatie en de creatie van nieuwe markten. Via inkoop en productontwerp kunnen kostenstijgingen van grondstoffen worden vermeden. Vaak kunnen door andere handelingspraktijken dezelfde of grotere opbrengsten uit biodiversiteit verkregen worden, zonder dat ecosystemen hiermee onder druk komen te staan.

Zelf aan de slag

Inzet op natuurlijk kapitaal biedt bedrijven en organisaties kansen om te anticiperen op deze ontwikkelingen. Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (Platform BEE) heeft hiervoor bijvoorbeeld de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal opgericht. De helpdesk helpt bedrijven met duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal in de bedrijfsvoering en in de keten. Meer informatie: www.helpdesknatuurlijkkapitaal.nl

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief