Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Nederlandse coalitie tegen klimaatverandering van start

21/11/2014 - Het klimaat geen schade meer toebrengen. Dat is het doel van de Nederlandse Klimaatcoalitie waarin zich bijna vijftig bedrijven, overheden en milieuorganisaties hebben verenigd. Daarmee zetten zij een belangrijke stap op weg naar de klimaattop in Parijs volgend jaar.

Nederlandse coalitie tegen klimaatverandering van start

Samenwerken voor klimaatneutrale oplossingen

Met ambitieuze, realistische en duurzame oplossingen dragen deze partijen bij aan een leefbare en welvarende wereld voor iedereen. De coalitie groeit snel en laat zien dat klimaatactie het succesvolst is als alle partijen samenwerken aan klimaatneutrale oplossingen. Deelnemende partijen openen hun deuren om samen te werken aan klimaatinnovatie, nieuwe verdienmodellen en duurzaam ondernemen.

Klimaatneutrale bedrijfsvoering

De deelnemers willen uiterlijk in 2050 volledig klimaatneutraal zijn, maar komen al op korte termijn met voorstellen om hun bedrijfsvoering klimaatvriendelijker te maken. De ASN Bank heeft in 2030 bijvoorbeeld niet alleen een klimaatneutrale bedrijfsvoering, maar wil ook dat het geld zo wordt uitgeleend dat het geen impact heeft op het klimaat. De Nederlandse Spoorwegen laten in 2018 alle treinen op groene stroom rijden, waarmee 1,2 miljoen treinreizen per dag klimaatneutraal zijn.

Utrechtse partners

Er doen ook grote bedrijven en organisaties uit de regio Utrecht mee, zoals het Utrechtse waterbedrijf Vitens, Friesland Campina uit Amersfoort en de Utrechtse SNS-bank. Verder zijn ook de gemeente Utrecht en Stichting Natuur en Milieu van de partij.

Klimaattop

Het initiatief komt aan de vooravond van de klimaattop in december in Lima in Peru. Die vormt de opmaat naar de grote klimaattop in Parijs waar een jaar later afspraken moeten worden gemaakt over een nieuw akkoord als opvolger van het Kyoto Protocol om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan.

Zie hier voor meer informatie.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief