Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Netwerk Utrecht2040 gaat een nieuwe fase in

08/07/2013 - Utrecht2040 is dit jaar aan een nieuwe fase begonnen. Het denken en plannen is gedaan. De stip op de horizon is gezet. Uitvoering en concrete resultaten staan nu centraal. Het is tijd om ook echt met elkaar aan de slag te gaan.
Mariëtte Pennarts, gedeputeerde provincie Utrecht, en Joris Hogenboom, directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht en de nieuwe voorzitter van de kerngroep Utrecht2040, lichten samen deze nieuwe fase toe.

Mariëtte Pennarts vertelt waar we vandaan komen: ,,De ontwikkeling van de strategie Utrecht2040 begon in 2008, op initiatief van de provincie Utrecht. In 2008 werd de eerste Staat van Utrecht opgesteld, een monitor die laat zien hoe we er voor staan in de provincie Utrecht als het gaat om duurzaamheid. Daaruit bleek dat we voor een aantal grote opgaven staan in de provincie, op het gebied van sociaal, ecologisch en economisch kapitaal."

Goed wonen

Pennarts: ,,Utrecht2040 geeft invulling aan deze opgaven. Het doel is een provincie waarin ruimte is voor goed wonen, werken en natuur, met een innovatieve kenniseconomie, die klimaatneutraal en klimaatbestendig is, die goed en op een duurzame manier bereikbaar is met behoud van kwaliteit van natuur en landschap, en waarin alle mensen meetellen en meedoen. Om dit te bereiken is een uitvoeringsagenda opgesteld. Maar de provincie Utrecht kan dit niet alleen. Daarom hebben een groot aantal partners uit de provincie zich in de loop van de tijd  aangesloten bij Utrecht2040. Samen vormen zij het Utrecht2040 Netwerk en zetten zij de schouders onder deze voor de provincie belangrijke thema’s.”

Aan de slag in projecten

De eerste fase van Utrecht2040 stond dus voornamelijk in het teken van agendasetting en netwerkvorming. Nu is het tijd om met elkaar aan de slag te gaan. En dus is op initiatief van een aantal netwerkpartners in 2012 een kerngroep ontstaan. Joris Hogenboom, directeur van de Natuur en Milieufederatie Utrecht is hier voorzitter van. Hogenboom: ,,De kerngroep heeft zichzelf ten doel gesteld een aantal middellange termijn opgaven in de provincie Utrecht te realiseren via sleutelprojecten, in allianties van bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties."

Groene gebiedsontwikkeling

Hogenboom: ,,Hierbij kijken wij verder dan voor de hand liggende thema’s als het gaat om duurzaamheid. We kijken bijvoorbeeld ook naar groene gebiedsontwikkeling en natuurbeheer. Samen zetten netwerkpartners de komende tijd de schouders onder projecten op het gebied van hergebruik van leegstaand vastgoed, een duurzame A12-zone, groene gebiedsontwikkeling, energiebesparing in de bestaande bouw en 10% duurzame energie opwekking in 2020. Maar dit is nog maar het begin. Partners in het netwerk kunnen steeds nieuwe projecten aandragen die vragen om een gebundelde aanpak. De komende tijd worden echt de handen uit de mouwen gestoken: we gaan wezenlijke stappen zetten in de verduurzaming van de regio. We gaan dit samen doen, juist dat is de kracht van Utrecht2040.”

Sleutelprojecten

De sleutelprojecten vormen de ruggengraat van Utrecht2040 en een belangrijke pijler van het netwerk. Maar Utrecht2040 is meer dan dat. Hogenboom gaat verder: ,,Het Netwerk Utrecht2040 fungeert ook als ontmoetingsplatform en podium, waar ruimte is voor nieuwe initiatieven van netwerkpartners en waar resultaten en successen gedeeld worden. Ook reikt het netwerk de jaarlijkse Duurzaamheidsprijs van de provincie Utrecht uit, die dit jaar in het teken staat van ‘Succesvolle transformatie van leegstaand vastgoed.”

Netwerkaanpak werkt

De opgaven waar de provincie Utrecht voor staat zijn groot. Voor echte resultaten zijn een integrale aanpak en bundeling van krachten nodig. Hogenboom: ,,We beginnen natuurlijk niet bij nul, er gebeurt al heel veel, maar er zijn wel belemmeringen om van klein naar groot te gaan. Utrecht2040 heeft hele ambitieuze doelstellingen. Het gaat om grote transities waarvan we denken dat het netwerk deze doelstellingen naar concrete resultaten kan leiden. Door de krachten te bundelen. De netwerkaanpak, met allianties van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, kan tot successen leiden waar partijen in hun eentje vastlopen.”

Rol van de provincie

Daar waar de provincie in de begintijd van Utrecht2040 duidelijk de initiatiefnemer was, is die rol nu in 2013 heel anders. Pennarts licht deze verandering toe: ,,In de beginfase was de provincie initiatiefnemer. Nu is de provincie vooral een betrokken en actieve deelnemer. Het initiatief laat ik graag aan alle partners: bedrijven, organisaties en overheden. Het Netwerk staat aan het roer. Maar ook de provincie zal nieuwe projecten in gang zetten. En een aantal onderdelen blijft de provincie als netwerkpartner actief faciliteren. Bijvoorbeeld de nieuwe Staat van Utrecht, die in 2014 weer uitkomt.”

Iedereen kan meedoen

Het netwerk is een uitstekend vehikel voor samenwerking die grenzen overstijgt, initiatieven verbindt, bewoners en bedrijven betrekt en ondernemerschap ontwikkelt, gericht op een mooie, vitale en duurzame provincie Utrecht.

De kerngroep doet graag een oproep aan de leden van het netwerk om actief mee te doen in sleutelprojecten.  En nodigt ook nieuwe partners uit om zich aan te sluiten. De komende periode zal dan ook in het teken staan van verbreding van het netwerk en vormgeven aan nieuwe initiatieven.

 

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief