Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Nieuwe omgevingswet aangenomen

02/07/2015 - De Tweede Kamer heeft woensdag 1 juli met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. De wet die een streep zet door complexe, langdurige en versnipperde regelgeving. Minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures. Dit zijn slechts enkele voordelen van de wet.

Nieuwe omgevingswet aangenomen

De wet is tot stand gekomen in samenwerking met de koepels, overheden, het bedrijfsleven en vele anderen betrokken partijen.

Wat levert de Omgevingswet de Nederlander concreet op?

Een aantal feiten op een rij:

  • Van 26 wetten naar 1 wet voor de hele leefomgeving;
  • De wet maakt het mogelijk om lokale vraagstukken ook lokaal op te lossen, doordat het rekening houdt met regionale verschillen;
  • De wet maakt het mogelijk meer in te spelen op actuele ontwikkelingen en vroegtijdige participatie te organiseren;
  • De wet maakt het mogelijk meer te experimenteren door de experimenteerbepaling;
  • Van meerdere bestemmingsplannen naar slechts één omgevingsplan;
  • Van 5000 wetsartikelen terug naar 350 wetsartikelen, van 120 ministeriële regelingen terug naar 10, van 120 algemene maatregelen van bestuur terug naar 4.

Bundeling van regels

De Omgevingswet zal naar verwachting in 2018 in werking treden en bundelt regels over ruimtelijke ordening, milieu en leefomgeving. Zo kunnen nieuwe duurzame projecten – zoals rondom wind- en zonne-energie – beter en sneller worden gerealiseerd.

Maatwerk

De Omgevingswet houdt straks rekening met regionale verschillen, zoals stedelijke groei en bevolkingskrimp. Ook maakt de wet het mogelijk om beter in te spelen op actuele ontwikkelingen, zoals het aanpakken van leegstand. Daarnaast onstaan door vroegtijdige participatie niet alleen de beste plannen maar ook draagvlak.

Experimenteren wordt mogelijk

De omgevingswet maakt het straks mogelijk om meer te experimenteren. Het kan dat nieuwe technische ontwikkelingen op de grenzen van de regelgeving stuiten. In dat geval biedt de experimenteerbepaling uitkomst. Deze bepaling geeft vernieuwingen een kans door eerst te onderzoeken of ze een verbetering zijn. Positieve ervaringen met het experiment kunnen leiden tot aanpassing van de regelgeving.

Lees meer over de nieuwe Omgevingswet op www.rijksoverheid.nl

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief