Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.NOM Alliantie Utrecht en het NOM Marktintroductie Fond

29/06/2016 - Het bruist rondom NulopdeMeter. De Flat van de Toekomst in Utrecht, 033 Energie, renovatie door GroenWest in Woerden en nieuwbouw door Habion in Baarn; er is inmiddels zeker een tiental actieve NulopdeMeter initiatieven aan te wijzen, dat zichtbaar stappen zet.

NOM Alliantie Utrecht en het NOM Marktintroductie Fond

NOM Alliantie Utrecht

Samen zijn we in de regio op weg naar 50.000 NulopdeMeter woningen in 2020. Om dit te bereiken wordt vanaf nu nog meer samenhang aangebracht tussen lopende, actieve initiatieven, door middel van de ‘NulopdeMeter Alliantie Utrecht’. De NOM Alliantie Utrecht is een initiatief van Provincie Utrecht en Economic Board Utrecht, en voert geregeld overleggen met onder andere U-Thuis, de gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort over hoe gezamenlijk NulopdeMeter in de regio te versnellen.
De NOM Alliantie Utrecht verbindt mensen die bij de projecten betrokken zijn, zodat zij hun praktijkervaringen met elkaar kunnen delen. Dat kunnen successen zijn, maar juist ook uitdagingen waar partijen nog tegenaan lopen.

Nul-op-de-Meter Marktintroductie Fonds

Ter ondersteuning zijn er diverse instrumenten beschikbaar. Bijvoorbeeld het Nul-op-de-Meter Marktintroductie Fonds (NOM-MIF). Het NOM-MIF is bedoeld voor (consortia van) ondernemingen die zich primair richten op het verbouwen of renoveren van woningen. NOM-MIF biedt financiering voor renovaties en verbouwingen van bestaande woningen naar ‘nul-op-de-meter’. Daarmee draagt het NOM-MIF bij aan de ontwikkeling van ‘nul-op-de-meter’ concepten en opschaling van het aantal ‘nul-op-de-meter’ renovaties.

NOM Meet-up

27 juni 2016 vond de eerste NOM Meet-up plaats in Amersfoort. Een belangrijke conclusie van de bijeenkomst is dat recente rapporten bewijzen dat NOM een rendabele businesscase geeft voor laagbouw. Hierdoor wordt een grote belemmering weggehaald en daarmee een kantelpunt bereikt: de versnelling voor NOM laagbouw kan nu daadwerkelijk worden gerealiseerd. Lees hier de nieuwsbrief.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief