Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Provincie Utrecht geeft impuls aan gezonde leefomgeving

16/05/2017 - De regio Utrecht is de meest competitieve, gezonde en inspirerende regio van Europa. Het is een Top-regio waar mensen graag wonen en werken met een hoge kwaliteit van leven. Het is belangrijk dat zo te houden en zelfs te verbeteren. Daarom gaat de provincie Utrecht in samenwerking met partners impulsen geven aan het ontwikkelen van oplossingen die bijdragen aan een gezonde leefomgeving en het delen en implementeren van deze kennis.

Aanjagen

Op 16 mei is het programmaplan Gezonde leefomgeving door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Met het aanjaagprogramma Gezonde Leefomgeving worden knelpunten en kansen gesignaleerd en worden oplossingen en innovaties op het gebied van gezonde leefomgeving aangejaagd.

Gezond, aantrekkelijk en bereikbaar

Een gezonde leefomgeving is één van de duurzame innovatiemotoren voor steden en regio’s waarin zowel mensen, leefomgeving als economie van profiteren. Nu en in de toekomst. Door slimme oplossingen maken en houden we de regio gezond, aantrekkelijk en bereikbaar en slagen we erin om economische groei en een gezonde leefomgeving te combineren.

Living labs

De provincie Utrecht richt zich onder meer op het toepassen van kennis en het opdoen van ervaring in living labs op het gebied gezonde leefomgeving. Het zelf toepassen van de kennis leidt tot een duurzaam, hoogwaardig en gezond vestigingsmilieu. Dit zorgt voor een nog overtuigender economisch profiel van de regio Utrecht als internationale innovatie gedreven topregio op het gebied van duurzaamheid en gezondheid.

Krachten bundelen

In de regio Utrecht stemmen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven onder de noemer van Healthy Urban Living hun (investerings)strategie op elkaar af en werken aan een gezonde leefomgeving. De provincie deelt de opgedane ervaringen ook graag met stakeholders, in Nederland en in Europa. Op deze wijze worden krachten gebundeld en wordt in samenhang gewerkt aan een gezonde leefomgeving.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief