Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Provincie Utrecht moet waterrobuust worden

20/02/2018 - De provincie waterrobuust maken. Dat staat centraal in de intentieverklaring Meerlaagsveiligheid die de Utrechtse waterschappen, een groot aantal gemeenten, de Veiligheidsregio en de provincie Utrecht op 15 februari ondertekenden. Dit was het startsein voor de regionale samenwerking voor het beperken van de gevolgen van overstromingen.

Provincie Utrecht moet waterrobuust worden

De ondertekenende partijen stellen dit jaar een plan van aanpak op, waarin de risico’s aan de orde komen, prioriteiten worden gesteld en afspraken worden gemaakt. In het plan zal zowel aandacht zijn voor maatregelen voor een waterrobuuste ruimtelijke inrichting, als aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met de Intentieverklaring nemen de samenwerkende overheden in Utrecht hun verantwoordelijkheid voor ‘meerlaagsveiligheid’.

Wat houdt meerlaagsveiligheid in?

In Nederland werken we op drie niveaus aan waterveiligheid, oftewel meerlaagsveiligheid. De eerste laag bestaat uit het verkleinen van de kans op overstromingen door het aanleggen en onderhouden van waterkeringen. De tweede laag is het beperken van de gevolgen van overstromingen door Nederland door een ruimtelijke ordening. Dat is het werk van gemeenten en provincies. Crisismanagement is de derde laag. Hoewel de kans klein is, zijn overstromingen nooit uit te sluiten.

Samen de opgave aangaan

In de intentieverklaring staat onder meer dat alle partijen gaan werken aan bewustwording en verankering van meerlaagsveiligheid in het beleid. Ze willen werken aan het beperken van de gevolgen van overstromingen en daarmee uitvoering geven aan dat onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie. 

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief