Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Rapport: 'Strategische verkenning op weg naar cirkelregio Utrecht'

08/01/2016 - Binnen de Utrechtse regio willen de gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, Economic Board Utrecht, het Utrecht Sustainability Institute en Natuur- en Milieufederatie Utrecht in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu in een gezamenlijke alliantie en in samenwerking met andere partijen toewerken naar een ‘Cirkelregio Utrecht’.

Rapport: 'Strategische verkenning op weg naar cirkelregio Utrecht'

De mogelijkheden om grondstoffen terug te winnen uit afvalstromen nemen momenteel snel toe. Dat geldt ook voor de kansen om al in de productiefase rekening te houden met het toekomstig terugwinnen van de grondstoffen. Dit is een nieuwe, circulaire economie in wording die ook de regio Utrecht kansen biedt.

TNO berekende in 2013 dat een circulaire economie in Nederland ruim 7 miljard euro aan omzet, ruim 50.000 banen en een aantal spin - off kansen, zoals een sterke kennispositie, op kan leveren.

Om de kansen voor een Cirkelregio Utrecht te verzilveren hebben de initiatiefnemers een strategiche verkenning laten uitvoeren. In de verkenning zijn aan de hand van een quick-scan een tiental circulaire strategielijnen gespecificeerd: een prioritering van verschillende kansrijke grondstofstromen die op regionale schaal economisch rendabel zijn of waarbij Utrecht kan aanhaken bij bestaande initiatieven om (landelijk) schaalbare business cases te ontwikkelen.

Lees het rapport: Strategische Verkenning ‘Op weg naar Cirkelregio Utrecht’.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief