Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Schone leefomgeving steeds belangrijker

04/03/2016 - De provincie Utrecht gaat zich de komende jaren veel meer richten op een schone bodem en daarmee een schonere leefomgeving voor inwoners. Om dit te bereiken werkt de provincie de komende jaren meer dan ooit nauw samen met onder meer gemeenten, omgevingsdiensten, (drinkwater)bedrijven, waterschappen en natuurorganisaties.

Schone leefomgeving steeds belangrijker

Staat van Utrecht 2014

De Staat van Utrecht 2014 laat zien dat de bodem van de provincie Utrecht steeds schoner wordt, maar dat een aantal spoedlocaties, met mogelijk onaanvaardbare risico’s voor de mens, nog niet volledig is gesaneerd.

Van saneren naar beheren

Met het afsluiten van een nieuw Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016 - 2020 door het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen verschuift de nadruk in het bodembeleid van saneren naar beheren. Dit betekent dat deze partijen zich de komende jaren inspannen om de milieurisico’s van 65 spoedlocaties aan te pakken. Deze locaties worden zodanig gesaneerd, dat de meeste locaties na 2020 alleen nog hoeven beheerd te worden.

Ander gebruik van de bodem

Naast het beheersen van de spoedlocaties gaan de partijen zich ook inspannen om de gebieden met omvangrijke grondwaterverontreiniging eind 2020 te beheren. Daar waar het kan in combinatie met een ander gebruik van de bodem, bijvoorbeeld bodemenergie. Het accent kan dan meer komen te liggen op energiebesparing en andere vormen van duurzame energie.

Nieuwe Omgevingswet

In het programma is weergegeven welke werkzaamheden de provincie de komende jaren verder gaat uitvoeren, waarbij rekening wordt gehouden met de invoering van de (nieuwe) Omgevingswet, die halverwege 2018 intreedt. Bij de invoering van deze wet is het bijvoorbeeld belangrijk dat beschikbare bodeminformatie van verschillende overheden op één plek te vinden is. Daarom is de ambitie om tegen die tijd bodeminformatie van diverse partijen onderling met elkaar uit te wisselen. Hierdoor kunnen inwoners straks gebruik maken van één loket voor bodeminformatie.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief