Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Sfeerimpressie Lancering Staat van Utrecht

02/04/2017 - De Staat van Utrecht 2017 is op 30 maart tijdens een feestelijke lancering gepresenteerd. In aanwezigheid van 150 vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en organisaties werd de nieuwe Staat van Utrecht onthuld en werden de eerste highlights gedeeld.
Een sfeerimpressie van de middag!

Ga hier naar de website van de Staat van Utrecht

Els van Schie – RIVM

Het RIVM in Bilthoven was gastheer voor de lancering. Het RIVM speelt een belangrijke rol in het beschikbaar stellen en delen van kennis en data. Het RIVM is dan ook een van de partijen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de Staat van Utrecht. Het RIVM is actief op thema’s als volksgezondheid, voeding, milieu, veiligheid en infectiebestrijding. Een belangrijk regionaal thema is op dit moment Healthy Urban Living, oftewel gezonde verstedelijking. Daarnaast ziet het RIVM een trend in ‘citizen science’, oftewel burgers die zelf meer willen meten en weten. In samenwerking met burgers wordt gekeken wat leeft en wat beter kan. Dit leidt ook tot zelfreflectie en dat is de meest effectieve manier om tot gedragsverandering te komen. Want data is nog geen kennis. Het is altijd belangrijk te weten wat data betekent, duiding en handelingsperspectief is van grote betekenis. ,,De Staat van Utrecht is een inspiratiebron om aan de slag te gaan en kan een impuls zijn om dingen beter te maken!”

 

 

Mariëtte Pennarts – provincie Utrecht

​De provincie Utrecht is opdrachtgever van de Staat van Utrecht, maar de provincie doet het samen. Samen met de gemeente, met het Netwerk Utrecht2040 en met verschillende partijen in de regio waarmee intensief is samengewerkt voor de totstandkoming van de Staat van Utrecht. ,,Ik ben trots op het eindresultaat en op de vernieuwing die de Staat van Utrecht heeft doorgemaakt. Nieuw is de toegankelijke databank waarin gemakkelijk onderwerpen aan elkaar gerelateerd kunnen worden.” Maar de Staat van Utrecht is meer dan een monitor, het is een instrument om een dialoog te starten. ,,Niet geheel toevallig komt de lancering van de Staat van Utrecht vlak voor de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen starten. De Staat van Utrecht geeft aanknopingspunten en munitie om met elkaar het gesprek te voeren over maatschappelijke opgaven.”

Jacqueline Sellink – provincie Utrecht

​De nieuwe Staat van Utrecht is een dynamische monitor. In de databank kan iedereen zelf informatie opzoeken. Op de website staan de highlights en staan rapporten met achtergrondinfo. En de Staat van Utrecht is een middel om samen het gesprek aan te gaan. De informatie in de Staat van Utrecht is informatie op hoofdlijnen en is beleidsneutraal. ,,Er zijn keuzes gemaakt, daarmee zijn we niet volledig, maar wel heel breed en toegankelijk.”
De highlights uit de Staat van Utrecht zijn divers en verschillen regionaal. Het aantal inwoners en huishoudens blijft groeien, terwijl juist een aantal gemeenten te maken krijgt met krimp. Dit zegt veel over ontwikkelingen op andere onderwerpen, zoals onderwijs, arbeidsmarkt, zorg en passende woonruimte. Dit levert verschillende uitdaging op. De provincie Utrecht is economisch sterk, met een hoog opgeleide bevolking en lage werkloosheid. De provincie is aantrekkelijk en wordt voller en drukker. Gezondheidsrisico’s die hiermee gepaard gaan zijn lucht en geluid. Op energiegebied loopt de provincie Utrecht achter. Bekijk alle highlights uit de Staat van Utrecht in dit nieuwsbericht.

Peter Steijn – gemeente Utrecht

,,Het is belangrijk dat de monitor gemaakt wordt. Nog belangrijker is te weten of de trends de goede kant op gaan. De stad groeit, dit biedt uitdagingen voor bijvoorbeelde gezonde leefomgeving. Bewegen de trends ook mee als we groeien? Dat is belangrijke informatie die we uit de Staat van Utrecht zouden moeten kunnen halen.”

Farid Tabarki – Studio Zeitgeist

​Farid Tabarki, trendwatcher, CEO van Studio Zeitgeist en columnist Het Financieele Dagblad, nam de aanwezigen mee in de trends die hij ziet en hun impact op regionale ontwikkelingen. Farid spreekt van de ‘vloeibare samenleving’ (de liquid society). ,,De harde structuren in onze samenleving smelten, burgers kunnen steeds meer zelf, we zijn steeds meer verbonden met elkaar via social media, dit maakt de samenleving meer vloeibaar. En in een vloeibare samenleving is er geen logisch midden en dus verdwijnt het midden op meerdere plekken in onze maatschappij. Je ziet dit terug in meerdere thema’s in de Staat van Utrecht. De Staat van Utrecht is een mooi middel om netwerken aan te leggen die kunnen bijdragen aan de opgaven waar we voor staan.” Lees hier de column van Farid Tabarki voor de Staat van Utrecht.

 

 

 

 

Joris Hogenboom – Natuur en Milieufederatie Utrecht

,,Er zitten veel trends in de Staat van Utrecht waar we invloed op hebben, daar krijgen we met de Staat van Utrecht goed inzicht in. Waar zitten de aanknopingspunten om vooruitgang te creëren? We zullen bijeenkomsten organiseren die hier invulling aan geven. Bijvoorbeeld een inspiratiesessie voor gemeenten, de Staat van Utrecht bevat een schat aan informatie in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Een andere insteek zijn themabijeenkomsten. We krijgen een goed inzicht in de opgaven per  thema, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit in relatie tot gezondheid, energie, luchtkwaliteit en bereikbaarheid.”

De feestelijke onthulling van de Staat van Utrecht 2017

 

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief