Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Toekomst kantorenmarkt

10/04/2017 - Voldoende vierkante meters beschikbaar, nieuwbouw blijft nodig, maar dan wel groen en gezond!

Voldoende vierkante meters beschikbaar

De huidige kantorenvoorraad biedt – in puur kwantitatieve zin - genoeg ruimte voor de kantoorbehoefte in 2030 en 2050. Dat geldt zowel bij een stijging als daling van de toekomstige kantoorbehoefte. Toch zal nieuwbouw van kantoren nodig blijven, concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Planbureau (CPB) in de beleidsstudie ‘De toekomst van kantoren’.

Nieuwbouw blijft nodig

Het PBL en CPB beargumenteren dat nieuwbouw van kantoren nodig zal blijven, omdat bestaande kantoorgebouwen en kantoorlocaties verouderen en incourant raken. Dit geldt zowel in het hoge als in het lage economische scenario. Nieuwbouw hoeft niet altijd op dezelfde plek, maar kan ook elders, bijvoorbeeld op een aantrekkelijkere locatie. Met name goed bereikbare locaties met een groot en divers voorzieningenaanbod in de nabijheid lijken potentie te hebben. Provincies kunnen hier een belangrijke rol spelen, omdat zij in staat zijn bovenlokale keuzes te maken en het juridische instrumentarium ter beschikking hebben om die vervolgens af te dwingen.

Lees meer over het onderzoek op de website van het PBL.

Groen en gezond heeft de toekomst

Gezondheid en welzijn van medewerkers als business case voor kantoorverhuurders. Deze gedachte is even wennen, maar het levert veel op, staat in het artikel dat recent is verschenen in het Get Connected Magazine van de Economic Board Utrecht (EBU). Bij renovaties van kantoren kan veel winst behaald worden op het verbeteren van productiviteit van medewerkers. In combinatie met investeren in duurzame energie levert dit mooie kansen op voor de vastgoedmarkt! Hoe ziet deze business case eruit? En waar zitten de verbeterpunten als het gaat om groene en gezonde kantoren? Hoe kijkt een financierder, zoals ING, tegen deze business case aan?

Healthy Urban Office Challenge

In het kader van groene, gezonde kantoren, is de regio Utrecht momenteel op zoek naar de inspirerende projecten op weg naar groene, gezonde en slimme kantoren. Kantooreigenaren, projectontwikkelaars, beleggers en organisaties in de regio Utrecht kunnen hun project aanmelden voor de Healthy Urban Office Challenge. Daarmee maken zij kans op een prijzenpakket ter waarde van 15.000 euro.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief