Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Update Staat van Utrecht 2019

06/07/2018 - De lancering van de Staat van Utrecht special 2018 over ‘Groen in en om de stad’ is nog maar nét achter de rug. Toch wordt al weer vooruitgekeken naar volgend jaar. De Staat van Utrecht 2019 komt er namelijk aan!

Update Staat van Utrecht 2019

Voorbereidingen opgestart

Dat betekent dat de voorbereidingen daarvoor al weer in volle gang zijn. Een nieuwe Staat van Utrecht betekent dat de indicatoren in de databank een update krijgen met de nieuwste cijfers, voor zover die beschikbaar zijn. Als er nieuwe en relevante indicatoren zijn, worden die toegevoegd aan de databank. Daarnaast krijgen de analyses van de thema’s op de website een update.

Ieder jaar wordt een nieuwe special uitgebracht. Het thema van de special van 2019 wordt later bekend gemaakt.
En uiteraard zal de nieuwe Staat van Utrecht weer feestelijk gelanceerd worden, in het bijzijn van het Utrechtse regionale en provinciale netwerk, rond half maart 2019.

Doorontwikkeling Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht is continu in ontwikkeling. De Staat van Utrecht 2017 was de start van iets nieuws, een nieuwe interactieve databank en een eigen website. De Staat van Utrecht voorziet daarmee in een behoefte, steeds meer gemeenten en andere partijen willen data gedreven werken.

De wereld van data ontwikkelt zich. Zo ontstaan in het land Urban Data Centres, waarin het CBS en gemeenten hun krachten bundelen. Daarnaast is er groeiende aandacht voor het concept welvaart en hoe je dit kunt meten. Het CBS heeft bijvoorbeeld een Monitor Brede Welvaart 2018 gemaakt. Daarnaast onderzoeken de drie planbureaus (PBL, CPB en SCP) in een eerste Verkenning Brede Welvaart welke rol de transitie naar een circulaire economie kan spelen voor de brede welvaart. En de Rabobank heeft een brede welvaartsindicator ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van Staat van Utrecht 2019 worden deze ontwikkelingen meegenomen.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief