Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Utrechts energieplan brengt energieneutrale provincie dichterbij

08/07/2015 - De gemeente Utrecht heeft op een vernieuwende manier een grootschalig plan voor de overgang naar duurzame energie gemaakt. In totaal 165 Utrechters stelden samen een energieplan op tijdens 3 stadsgesprekken over energie. Een uniek proces, waarbij de deelnemers via loting waren geselecteerd.

Utrechts energieplan brengt energieneutrale provincie dichterbij

Energie raakt elke bewoner, maar meestal nemen alleen speciaal in energie geïnteresseerde inwoners deel aan participatiebijeenkomsten over dit onderwerp. In maart en april 2015 organiseerde de gemeente Utrecht drie stadsgesprekken over energie, waarbij zij door middel van loting een doorsnee van de Utrechtse bevolking uitnodigde om een energieplan voor de stad te schrijven. Het was een uniek proces om met 165 willekeurig gekozen Utrechters een energieplan te maken.

Utrecht wil voorbereid zijn op de toekomst. Hierbij hoort een andere energievoorziening in de stad: schoon en duurzaam. Het is belangrijk dat het energieplan aansluit bij de wensen van bewoners. Daarom koos het college ervoor de stad hierbij te betrekken.

Energieneutrale provincie

Hiermee wordt een behoorlijke stap gezet richting energieneutrale provincie Utrecht: een provincie die evenveel energie opwekt als zij verbruikt. Het Utrechtse energieplan zet een behoorlijke ambitie neer. Interessant is de vooruitblik op een binnenstad met elektrische auto’s, een stad zonder gas, en energieneutrale nieuwbouw.

Rol voor partijen uit de regio

Het stadsgesprek energie vond in maart en april 2015 plaats. Op 7 juli bespraken gemeente, Utrechtse bedrijven en organisaties het energieplan. Na de zomer bespreekt de gemeenteraad het plan.

De gemeente geeft aan het energieplan niet alleen te kunnen realiseren, maar dit te willen doen met partijen uit de regio. In de regio Utrecht hebben de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), de Economic Board Utrecht (EBU), de provincie Utrecht en de U10 (een samenwerkingsverband van 10 gemeenten) de handen ineen geslagen te werken aan een regionale Utrechtse Energie-agenda. Samen met andere partijen ontplooien zij onder meer initiatieven op het gebied van energiebesparing bij bedrijven, grootschalige zonne-energieprojecten en verduurzaming van gebouwen van maatschappelijke organisaties. Daarnaast wordt ook gericht geïnvesteerd in kennisontwikkeling en monitoring. Doel van de Regionale Energieagenda is dat 10% van het energiegebruik van de provincie in 2020 afkomstig is van duurzame bronnen (zon, wind, groene biomassa).

De uitvoering van het Utrechtse Energieplan van de gemeente Utrecht zal hieraan een belangrijke en wenselijke impuls geven!

EUROCITIES Award 2015

Door deze bijzondere aanpak van het stadsgesprek energie maakt de stad Utrecht kans op de EUROCITIES Award 2015 in de categorie ‘Participatie’.

De prijsuitreiking vindt plaats op 4 november in Malmö, tijdens de jaarlijkse vergadering van het EUROCITIES netwerk. De andere genomineerde projecten in de categorie ‘Participatie’ zijn: Edinburgh met ‘Edinburgh in bloom’ en Glasgow met ‘OPEN Glasgow – city data hub’.

Lees meer over het Energieplan Utrecht op www.utrecht.nl.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief