Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Vernieuwde Carbon Manager voor CO2-footprint

15/10/2014 - Sinds september 2013 is het voormalige Op Kop Netwerk aangesloten bij Utrecht2040. Klimaatneutraal, daar draaide het om bij Op Kop. Een van de tools waarmee de leden van Op Kop een klimaatneutrale bedrijfsvoering nastreefden was de Carbon Manager. Deze tool is nu vernieuwd en ook voor andere bedrijven en organisaties beschikbaar.

Vernieuwde Carbon Manager voor CO2-footprint

Klimaatneutrale bedrijfsvoering

Op Kop kende ruim 100 koplopers, bedrijven en organisaties die een klimaatneutrale bedrijfsvoering voeren of willen voeren. Om klimaatneutraal te worden, besparen zij energie, wekken zij duurzame energie op en de resterende CO2-uitstoot wordt gecompenseerd.
Dit deden zij onder andere met de Carbon Manager, een online tool om inzicht te krijgen in de CO2-footprint hun bedrijf of organisatie.

Inzicht in CO2-footprint

De Carbon Manager is vernieuwd. Wie al een account heeft, krijgt binnenkort nieuwe inloggegevens. Maar de Carbon Manager is ook voor andere organisaties beschikbaar. De Carbon Manager geeft inzicht in de CO2-footprint van een organisatie, verzamelt eenvoudig gegevens, maakt vergelijkingen tussen locaties en projecten en rapporteert volgens de eisen van de CO2-prestatieladder. En dit niet alleen voor CO2-emissiedata, maar ook voor energie-, afval- en watergebruik.

Mobiliteitsfootprint

De Carbon Manager brengt ook de mobiliteitsfootprint in kaart. Onlangs is hiervoor een aparte versie van de Carbon Manager ontwikkeld. Deze is bijvoorbeeld gebruikt door Low Car Diet 2014. Een initiatief van Urgenda, waarbij meer dan 1150 deelnemers van 100 bedrijven een maand lang ‘anders’ hebben gereisd, door de auto te laten staan, meer gebruik te maken van het OV of juist elektrische en hybride auto’s en meer te lopen en te fietsen. Zij bespaarden gemiddeld 38% op hun mobiliteitskosten, reisden 30% schoner en bewogen 16% meer.

De Carbon Manager is voor elk bedrijf of organisatie beschikbaar om de volgende stap te zetten om de CO2-footprint te verlagen. De Carbon Manager is online te vinden via de website: www.carbonmanager.nl.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief