Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Vervolg Staat van Utrecht in 2018 en 2019

14/12/2017 - Vanuit het programmatean Staat van Utrecht

Op 30 maart is de Staat van Utrecht 2017 tijdens een feestelijke bijeenkomst gelanceerd. Nu, aan het eind van het jaar, kijken wij terug op een jaar vol activiteiten en kijken we vooruit naar de doelen en activiteiten die in het verschiet liggen.

Vervolg Staat van Utrecht in 2018 en 2019

Terugblik 2017

Wat betreft 2017; na de lancering in maart hebben we niet stilgezeten. We hebben diverse inspiratiesessies gehouden voor beleidsmakers, raadsleden en bestuurders. Daarnaast hebben we op verschillende plekken presentaties gegeven, zoals bij het kennisplatform Utrecht Sociaal en bij de griffiekring provincie Utrecht. Achter de schermen hebben we in de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw programmaplan voor de Staat van Utrecht, waarin we de doelen en activiteiten omschrijven voor de komende twee jaar. In november is dit programmaplan bestuurlijk vastgesteld door provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Vooruitblik 2018 en verder

Wat gaan we de komende jaren doen? De volgende Staat van Utrecht zal een volledige upgrade van de 2017 versie omvatten en wordt in het voorjaar van 2019 gelanceerd! In 2018 komt er alvast een lichte update van de data in de huidige Staat van Utrecht en brengen we een nieuwe Verdieping uit. De nieuwe Verdieping heeft als onderwerp ‘Groen in en om de stad’ (werktitel). Bij de productie van de Verdieping en bij het samenstellen van de nieuwe Staat van Utrecht betrekken we uiteraard weer verschillende partijen en personen van binnen en buiten de regio.

We gaan daarnaast  ‘gewoon’ door met het organiseren van activiteiten, zoals inspiratiesessies en presentaties, rondom de Staat van Utrecht. Met de ervaringen van dit jaar realiseren we ons dat het belangrijk is de Staat van Utrecht dichtbij de gebruikers te brengen. Dit betekent dat we nog actiever inzetten op een Staat van Utrecht ‘roadshow’.

Bovendien is er vanuit partners rondom de Staat van Utrecht behoefte aan een bredere netwerkconferentie, waarbij beleidsmakers, onderzoekers en gebruikers van de Staat van Utrecht elkaar kunnen ontmoeten rondom relevante thema’s en maatschappelijke opgaven in de Staat van Utrecht. Wij werken aan de uitwerking van een dergelijke conferentie.

Hoe gebruikt u de Staat van Utrecht?

We verzamelen graag voorbeelden van het gebruik van de Staat van Utrecht, door gemeenten, bedrijven of andere organisaties. Hiermee kunnen wij anderen inspireren. Heeft u een goed voorbeeld? Laat het ons weten via info@staatvanutrecht.nl. 

Breng de Staat van Utrecht onder de aandacht!

Tot slot, we roepen u graag op om de Staat van Utrecht actief via uw eigen communicatiekanalen onder de aandacht te brengen. Zo bereikt de Staat van Utrecht nog meer mensen in de regio! Plaatst u ook de link naar de Staat van Utrecht op uw website?

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief