Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Wie wint de Duurzaamheidsprijs 2014?

22/07/2014 - Projecten in de provincie Utrecht die bijdragen aan een lager energieverbruik in de bestaande woningvoorraad kunnen zich aanmelden voor de Duurzaamheidsprijs 2014. De winnaar krijgt € 10.000 voor de verdere uitvoering of opschaling van het initiatief, een wisselbokaal én publiciteit voor het project via Utrecht2040. Aanmelden kan tot 1 september 2014.

Wie wint de Duurzaamheidsprijs 2014?

De Duurzaamheidsprijs gaat jaarlijks naar een initiatief dat een innovatieve oplossing biedt voor één van de urgente opgaven van Utrecht2040. In 2014 staat de prijs in het teken van ‘Succesvolle energiebesparing in de bestaande woningbouw’.

Energiebesparing in de bestaande woningvoorraad

Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een van de speerpunten in de provincie Utrecht. Woning- en utiliteitsbouw is namelijk verantwoordelijk voor ongeveer 42% van het totale energieverbruik. Dat gaat gepaard met een hoge uitstoot van CO2 en een steeds hogere energierekening voor bewoners en bedrijven. Een forse energiebesparing en bij voorkeur een energieneutrale gebouwde omgeving is dus zowel wenselijk als noodzakelijk, gelet op de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie. De gebouwde omgeving is bovendien erg geschikt om netto-energieneutraal te worden, technisch kan het en financieel loont het. Netwerk Utrecht2040 beloont graag het beste projectinitiatief dat hieraan bijdraagt.

Criteria

In aanmerking komen projectinitiatieven:

  • in de provincie Utrecht;
  • die een substantiële bijdrage leveren aan het reduceren van energieverbruik in de bestaande woningvoorraad;
  • waarmee een grote energiereductie (minimaal halvering van het energiegebruik) is gerealiseerd of gegarandeerd gerealiseerd gaat worden;
  • in de huursector en/of particuliere sector (project dat ook particuliere sector betrekt is een pre);
  • met betrokkenheid van bewoners (project dat initiatief is van bewoners zelf is een pre);
    die een vernieuwende aanpak hanteren en als voorbeeld kunnen dienen voor andere projectinitiatieven of zelfs al tot concrete spin-off hebben geleid;
  • die opschaalbaar zijn, in uitvoering zijn of een concreet en overtuigend uitvoeringsplan hebben.

De prijs zal uitgereikt worden tijdens de netwerkbijeenkomst van Utrecht2040 in het najaar van 2014.

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk tot 1 september 2014. U kunt dit inschrijfformulier ingevuld opsturen naar duurzaamheidsprijs2040@nmu.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website of download hier de achtergrond informatie. Meer informatie kunt u ook verkrijgen via bovenstaande emailadres.

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief