Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Woningbouwopgave: knelpunten wegnemen en concreet versnellen

27/03/2018 - Er moet snel meer gebouwd worden voor de behoefte van vandaag en de vraag van morgen. Die urgentie zien 123 partijen uit de provincie Utrecht. Een afvaardiging van gemeenten, marktpartijen, corporaties en de provincie overhandigde op 26 maart de Actie Agenda Woningmarkt aan minister Ollongren.

Woningbouwopgave: knelpunten wegnemen en concreet versnellen

Het Rijk, provincie en regio’s trekken gezamenlijk op om de woningbouwproductie te versnellen. Marktpartijen en woningbouwcorporaties spannen zich in om de bouwopgave te realiseren. Alle partijen beseffen dat wanneer er geen extra actie wordt ondernomen, de tekorten verder oplopen en de druk nog verder toeneemt. De druk op de woningmarktregio Utrecht is één van de hoogste van Nederland.

Transformeren

Tijdens de bijeenkomst op 26 maart verkenden de partijen welke knelpunten versnelling in de weg staan en hoe zij deze kunnen aanpakken. Ze bespraken onder andere de instrumenten die de wet biedt om te transformeren naar woonwijken, de mogelijkheden om eisen te stellen aan middeldure huur en de ruimte voor woningbouwcorporaties om voor mensen met een middeninkomen te bouwen. De huidige woningwet wordt binnenkort geëvalueerd. De minister gaf tijdens de bijeenkomst aan dat de aangedragen vraagstukken en suggesties daarin worden meegenomen.

Versnellingsteam

De Utrechtse Actie Agenda Woningmarkt bevat al een aantal concrete activiteiten die nu worden uitgevoerd. Zo wordt onderzocht of er nog voldoende ruimte is om de benodigde woningen voor de komende 10 jaar te bouwen en wordt een versnellingsteam ingezet om te ondersteunen om plannen sneller tot uitvoering te brengen. In gebieden met leegstand en verpaupering wordt ingezet op herstructurering en transformatie, bijvoorbeeld van bedrijventerrein naar woonwijk. Het huursegment wordt versterkt zodat er meer middeldure huurwoningen bijkomen en de kans op een sociale huurwoning wordt vergroot. Ook wordt er ingezet op doorstroming, om te zorgen dat iedereen kan wonen in een huis dat past bij de levensfase, leefstijl en inkomen.

Het Rijk wil regionale afspraken maken over de woningbouwopgave. Met de marktpartijen, gemeenten en corporaties uit de provincie Utrecht is op 26 maart een eerste stap gezet.

Lees meer over de Actie Agenda Woningmarkt

Delen:

Actueel nieuws | Nieuwsarchief