Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Over Utrecht2040

Netwerk Utrecht2040

Utrecht2040 is een netwerk van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht, die samenwerken aan een duurzame en aantrekkelijke provincie.

Dat doen zij:

  • door met elkaar de dialoog aan te gaan over de urgente ontwikkelopgaven voor de regio vanuit de Staat van Utrecht;
  • door concrete projecten, activiteiten en nieuwe idee├źn te ontwikkelen binnen een aantal sleutelthema's;
  • door successen en kennis te delen en elkaar te ontmoeten tijdens netwerkbijeenkomsten.

Kortom: een netwerk gericht op ontmoeting en uitwisseling, het realiseren van concrete resultaten en het zichtbaar maken van partners en hun inspanningen.

Staat van Utrecht

Het Netwerk Utrecht2040 is sterk betrokken bij de Staat van Utrecht. De Staat van Utrecht is een digitale, regionale kennisbron bedoeld om maatschappelijke vraagstukken binnen de provincie te kunnen signaleren en agenderen. De Staat van Utrecht beoogt de dialoog aan te jagen over maatschappelijke vraagstukken en opgaven in de provincie. De Staat van Utrecht wil zoveel mogelijk partijen in de regio uitnodigen om hierover mee te praten en te denken. Vanuit het Netwerk Utrecht2040 worden daarom verschillende activiteiten en bijeenkomsten rondom de Staat van Utrecht georganiseerd. Het Netwerk Utrecht2040 wil daarmee stimuleren dat partners door gezamenlijke aanpak en samenwerking een regio-strategie formuleren die invulling geeft aan de vraagstukken en opgaven uit de Staat van Utrecht.