Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Missie: Verdrag van Utrecht

Met Utrecht2040 werken netwerkpartners in de provincie Utrecht, aan het behouden of zelfs versterken van de kernkwaliteiten van de provincie: ontmoetingspunt van kennis en creativiteit, met een rijke cultuur in een gevarieerd landschap. Deze missie is verwoord in het Verdrag van Utrecht.

Verdrag van Utrecht

,,Wij willen een goede kwaliteit van leven voor alle inwoners van onze provincie. Wij streven naar een duurzaam Utrecht en het behoud van de aantrekkingskracht van de regio. Wij versterken waar wij goed in zijn: een ontmoetingspunt van kennis en creativiteit, met een rijke cultuur in een aantrekkelijk landschap.
Utrecht is uniek in deze combinatie van kwaliteiten. Daarom willen we de economie en de sociale verhoudingen en de kwaliteit van de leefomgeving in samenhang verder ontwikkelen.
We spreken af om vanaf heden, bij het nemen van belangrijke beslissingen voor deze regio, het evenwicht te bewaren tussen people, planet en profit. We werken aan het verminderen en compenseren en uiteindelijk voorkómen van de negatieve effecten van onze keuzen naar andere voorraden, naar volgende generaties en naar andere gebieden op aarde."