Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Strategische doelen

Het Netwerk Utrecht2040 werkt aan de Strategie Utrecht2040. Deze is kort samen te vatten als een integrale duurzaamheidsstrategie, gericht op een goede kwaliteit van leven voor alle inwoners van de provincie Utrecht. Met een evenwicht tussen people, planet en profit, zonder afwenteling naar elders en later.

Het lonkend perspectief is een blijvend duurzame, aantrekkelijke en uitnodigende provincie Utrecht in 2040. We werken samen aan zes strategische doelen. Samen streven we naar een provincie:

  1. waarin ruimte is voor goed wonen, werken en natuur;
  2. met een innovatieve kenniseconomie;
  3. die bereikbaar is met auto, fiets of openbaar vervoer in een beter milieu;
  4. die klimaatneutraal en klimaatbestendig is;
  5. waarin alle mensen meetellen en kunnen meedoen op school, in hun wijk en in hun vak;
  6. met behoud van kwaliteit van natuur en landschap.