Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Thema's

Duurzame energie

Duurzame energie

De regio Utrecht wil in 2020 10% van alle energie duurzaam op te wekken. Om de doelstelling te halen is nog veel werk te doen. Om de energietransitie te versnellen hebben de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Economic Board Utrecht en provincie Utrecht het initiatief genomen het landelijke SER Energieakkoord te vertalen naar een Regionale Energie Agenda. lees meer

Gezonde verstedelijking

Gezonde verstedelijking

Het realiseren van een gezonde leefomgeving om daarmee onze regio gezond, veilig, economisch vitaal, bereikbaar en aantrekkelijk te houden, is één van de belangrijkste opgaven waarvoor wij nu staan. Een gezonde leefomgeving is immers één van de duurzame innovatiemotoren voor steden en regio’s waarvan zowel mensen als economie van profiteren. lees meer

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is een actueel vraagstuk. De effecten hiervan zijn nu al merkbaar in onze leefomgeving: hogere temperaturen, mildere en nattere winters, hevigere buien, meer kans op wateroverlast, meer kans op droge zomers en hittestress in de stad. lees meer

Wonen, binnenstedelijke ontwikkeling en transformatie

Wonen, binnenstedelijke ontwikkeling en transformatie

Het stedelijk gebied is in trek. Het is een plek waar mensen graag wonen en werken. Steden zijn daarmee de motor voor economische groei en kweekvijvers van innovatie. Dat geldt ook voor het stedelijk gebied in de provincie Utrecht. lees meer

Nieuwe natuur

Nieuwe natuur

In het Akkoord van Utrecht (2011) is de doelstelling voor nieuwe natuur in de provincie Utrecht tot 2027 vastgesteld. Naast een publieke opgave is de ambitie vastgesteld om 3000 hectare nieuwe natuur te realiseren met private middelen. Verschillende partijen uit de regio slaan de handen ineen om de ontwikkeling van deze nieuwe natuur te versnellen. lees meer