Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Duurzame energie

De regio Utrecht wil in 2020 10% van alle energie duurzaam op te wekken. Om de doelstelling te halen is nog veel werk te doen. Om de energietransitie te versnellen hebben de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Economic Board Utrecht en provincie Utrecht het initiatief genomen het landelijke SER Energieakkoord te vertalen naar een Regionale Energie Agenda.

Uit de Staat van Utrecht blijkt dat de regio Utrecht nu nog maar 2,4% duurzaam opwekt. In de Regionale Energie Agenda werken verschillende partijen in de regio efficiënter samen om kansen voor de regio op het gebied van energie te benutten. De Regionale Energie Agenda kent een aantal speerpunten.

Vertienvoudiging zonne-energie in 2020

Er liggen steeds meer zonnepanelen in de provincie, nu circa 150.000. Die produceren samen stroom voor ongeveer 8500 huishoudens. Bij de huidige marktgroei van 40-50% per jaar kan dat aantal in 2020 vertienvoudigd zijn en 15% van de Utrechtse huishoudens volledig van groene stroom voorzien. Partijen werken gezamenlijk aan een propositie voor de realisatie van grootschalige opwekking van zonne-energie.

Verviervoudiging windenergie in 2020

Tot 2020 gaat windenergie in Nederland de belangrijkste bijdrage leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening. In Utrecht staan nu zeven windturbines die samen aan circa 8500 huishoudens windstroom leveren. Volgens de landelijke afspraken zullen er in 2020 zevenentwintig windturbines in de provincie draaien. Dat is een verviervoudiging.

Vervijfvoudiging elektrisch vervoer in 2020

Het aantal (deels) elektrische auto’s in de in provincie groeit snel. Inmiddels zijn er 4500 voertuigen geregistreerd; een verdrievoudiging ten opzichte van het jaar daarvoor. De landelijke verwachting is een vervijfvoudiging in 2020, dat kan ook in Utrecht. Er zijn inmiddels ruim 1400 laadpunten voor elektrische auto’s in de provincie waarmee er een echte provinciale infrastructuur voor elektrisch laden begint te ontstaan. Het is belangrijk dat zonnestroom minstens zo hard meegroeit. Om een volledig elektrische auto van stroom te voorzien zijn namelijk 10-15 zonnepanelen nodig.

50.000 ‘nul-op-de-meter’ woningen in 2020

In Utrecht staan ongeveer 530.000 woningen, 150.000 daarvan zijn huurwoningen van woningcorporaties. Gemiddeld hebben de woningen in de provincie Utrecht energielabel ‘D’. Verschillende partijen werken aan een propositie rondom het realiseren van 50.000 ‘nul-op-de-meter’ woningen in 2020. Voor het bedrijfsleven betekent dit een enorme kans van € 2,2 miljard. De landelijke afspraak voor huurwoningen is dat deze woningen in 2020 gerenoveerd zijn naar een gemiddeld energie label B. Dat kan tussen de 15 en 30% gasbesparing opleveren.

Energiebesparing bij kantoren, bedrijven en winkels

Kantoren, winkels en bedrijven gebruiken ongeveer één derde van de Utrechtse energie. De afspraak is, dat zij energiebesparingsmaatregelen toepassen wanneer die binnen 5 jaar geld gaan opleveren. Het benutten van dat potentieel levert banen voor bijvoorbeeld installatiebedrijven en verlaagt de energierekening van bedrijven. Partijen werken gezamenlijk aan een propositie voor (gebiedsgerichte) energiebesparing bij bedrijven.

Delen: