Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Gezonde verstedelijking

Het realiseren van een gezonde leefomgeving om daarmee onze regio gezond, veilig, economisch vitaal, bereikbaar en aantrekkelijk te houden, is één van de belangrijkste opgaven waarvoor wij nu staan. Een gezonde leefomgeving is immers één van de duurzame innovatiemotoren voor steden en regio’s waarvan zowel mensen als economie van profiteren.

De uitdaging waar we voor staan, is de leefomgeving zo in te richten dat deze ook daadwerkelijk uitnodigt tot gezond gedrag en de positieve effecten op de gezondheid zo optimaal mogelijk worden beïnvloed. Dit vraagt om innovatieve oplossingen en naar een andere manier van kijken naar de inrichting van onze regio. Hierbij is niet alleen van belang dat de leefomgeving intrinsiek gezonder ís, maar ook dat burgers die als gezond ervaren.

Nieuwe plannen voor de stad van de toekomst moeten duurzame waarden toevoegen aan de omgeving, óók met betrekking tot gezondheid en welzijn. Dit heeft betrekking op diverse stedelijke ontwikkelingstrajecten:

  • Mobiliteit en bereikbaarheid
  • Wonen, zorg en welzijn
  • Sociale vitaliteit, participatie en zelfredzaamheid
  • Sport, bewegen, voorzieningen en recreatie
  • Aantrekkelijke en beschermende woon-, werk- en leefomgeving
  • Technologie en het verhogen van leefomgevingskwaliteit
  • Ruimtelijke (her)inrichting, bestuur en organisatie
  • Vergroten van economische vitaliteit en concurrentiekracht

Healthy Urban Living

De laatste jaren is aandacht voor gezonde leefomgeving in de samenleving toegenomen. Veel partijen zien gezondheid en leefkwaliteit als cruciaal onderdeel van een duurzame (economische en maatschappelijke) ontwikkeling. Onder de noemer ‘Healthy Urban Living’ (gezond leven in een stedelijke omgeving) werken partijen in de regio samen aan innovaties en vraagstukken die de gezondheid kunnen bevorderen. Hoe kunnen we de gezondheidsvaardigheden van mensen bevorderen? Hoe kan de openbare ruimte zo worden ingericht dat zij uitnodigt tot gezond gedrag? Hoe kunnen innovaties in de gezondheidszorg bijdragen aan een gezonder leven?

Living Lab Slimme en Gezonde Stad Utrecht

In het programma Slimme en Gezonde Stad werken de Rijksoverheid en lokale en regionale overheden samen aan maatregelen voor het verbeteren van de leefomgeving in de stad. Utrecht is een van de verbonden pilotsteden. Met het Living Lab Slimme en Gezonde Stad Utrecht werken de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het ministerie van Economische Zaken (EZ) en ontwerpers aan vernieuwende plannen die Utrecht een ‘Urban Healthy Boost’ moeten geven.

Link naar programma Slimme en Gezonde stad.

Lees hier de special Slimme en Gezonde Stad, met daarin het living lab van Utrecht.

Aanjaagprogramma Gezonde Leefomgeving

Met het aanjaagprogramma Gezonde Leefomgeving van de provincie Utrecht worden knelpunten en kansen gesignaleerd en worden oplossingen en innovaties op het gebied van gezonde leefomgeving aangejaagd. De provincie Utrecht richt zich onder meer op het toepassen van kennis en het opdoen van ervaring in living labs op het gebied gezonde leefomgeving. De provincie deelt de opgedane ervaringen ook graag met stakeholders, in Nederland en in Europa.

Health Hub Utrechtse gemeenten

Binnen de Agenda Stad van de Rijksoverheid worden city deals gesloten. Eind mei ondertekenden tien Utrechtse gemeenten samen met Rijk, kennisinstellingen en bedrijfsleven de City Deal Health Hub. Deze City Deal beoogt gezond (stedelijk) leven te stimuleren, via een meer samenhangende en innovatieve aanpak van complexe gezondheidsvraagstukken en versterking van de Utrechtse (en Nederlandse) gezondheidsgerelateerde economie. Het moet de regio Utrecht nog meer op de kaart zetten met haar gezondheid gerelateerde economie.

Lees hier meer over de City Deal Health Hub

Delen: