Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Nieuwe natuur

In het Akkoord van Utrecht (2011) is de doelstelling voor nieuwe natuur in de provincie Utrecht tot 2027 vastgesteld. Naast een publieke opgave is de ambitie vastgesteld om 3000 hectare nieuwe natuur te realiseren met private middelen. Verschillende partijen uit de regio slaan de handen ineen om de ontwikkeling van deze nieuwe natuur te versnellen.

Uit de Staat van Utrecht 2014 blijkt dat de ontwikkeling van die 3000 hectare nieuwe natuur nog nauwelijks op gang komt. Recente individuele projecten geven perfect aan waar kansen liggen, maar zijn nog incidenteel van karakter.

Verschillende partijen uit het netwerk en daarbuiten werken samen om de realisatie van private nieuwe natuur een forse impuls te geven.

Krachtenbundeling

Ten/ eerste door de bundeling van krachten, in de vorm van middelen, netwerken en kennis.

Ruimtelijke strategie

Ten tweede door een duidelijke ruimtelijke strategie die enerzijds inzet op nieuwe vormen van natuurnetwerken die belangrijke ecologische verbindingen kunnen leggen. Hier wordt samenwerking gezocht met onder meer (spoor)wegbeheerders, netwerkbeheerders en waterbeheerders. Anderzijds zet de strategie in op lokale parels, nieuwe natuur die ontstaat vanuit lokale betrokkenheid. Hier wordt samenwerking gezocht met bewoners, MKB-bedrijven en lokale organisaties.

Nieuwe verdienmodellen

Ten derde willen de partijen dat nieuwe verdienmodellen voor nieuwe natuur bekend, beproefd en toegankelijk zijn. Een combinatie van functies zal in veel gevallen de basis zijn voor private financiering van nieuwe natuur.

 

Laatste nieuws


Natuurlijk kapitaal als kans voor bedrijfsleven

29/09/2015 - Bedrijven en organisaties zijn veelal afhankelijk van diensten die de natuur biedt, bijvoorbeeld grondstoffen of water. Als deze diensten onder druk komen te staan kan dat leiden tot veranderingen in prijs of beschikbaarheid. Maar het biedt juist ook kansen voor productinnovatie en de creatie van nieuwe markten. Lees meer


Nieuwe omgevingswet aangenomen

02/07/2015 - De Tweede Kamer heeft woensdag 1 juli met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. De wet die een streep zet door complexe, langdurige en versnipperde regelgeving. Minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures. Dit zijn slechts enkele voordelen van de wet. Lees meer


Delen: