Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Wonen, binnenstedelijke ontwikkeling en transformatie

Het stedelijk gebied is in trek. Het is een plek waar mensen graag wonen en werken. Steden zijn daarmee de motor voor economische groei en kweekvijvers van innovatie. Dat geldt ook voor het stedelijk gebied in de provincie Utrecht.

Maar het stedelijk gebied staat ook voor een aantal maatschappelijke vraagstukken. Hoe houden we de stad bereikbaar en aantrekkelijk? Hoe pakken we leegstand aan? Hoe zorgen we voor een passend en betaalbaar woningaanbod? Hoe zorgen we voor een gezonde leefomgeving en klimaatbestendige stad? Hoe benutten we hiervoor slimme technologie?

Vitale steden en dorpen

De provincie Utrecht werkt met het Programmaplan Binnenstedelijke Ontwikkeling aan vitale dorpen en steden. Het programmaplan is ontstaan met input van partners van Netwerk Utrecht2040, middels het Verbindingsdebat Binnenstedelijke Ontwikkeling op 18 februari 2016.

Binnen de provincie wordt ingezet op:

  • Versnellen woningbouwopgave: Het vergroten van de woningvoorraad en het realiseren van een betere kwalitatieve afstemming tussen vraag en aanbod, om te komen tot een meer evenwichtige woningmarkt en het verlagen van de druk op de woningmarkt.
  • Duurzame binnenstedelijke kwaliteit: Het bijdragen aan fijn wonen in de stad, door het verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving, woning duurzaam en levensloopbestendig te maken en slim omgaan met beschikbare ruimte.
  • Aanpak kantorenleegstand: Het herbestemmen van kantoorlocaties en bijdragen aan de transformatie van leegstaande kantoren.
  • Organische gebiedsontwikkeling: Het doen ontstaan van beweging in een gebied en losweken van investeringen, door meer flexibiliteit en maatwerk, nieuwe manieren van ontwikkelen en samenwerking; op het proces, in de financiering, ruimtelijk en juridisch.
  • Energietransitie: het van de realisatie van energiebesparing en energieopwekking op gebouw- en gebiedsniveau. Zie thema Duurzame Energie
  • Klimaatadaptatie: Het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van het stedelijk gebied om bestand te zijn tegen gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast, droogte en hitte. Zie thema Klimaatadaptatie
  • Vernieuwend opdrachtgeverschap: ontwikkelaar, financier, gemeente en eigenaar/bewoner werken op een andere manier samen, waarmee toekomstige eigenaars/bewoners een grotere invloed hebben op de bouw van hun woning;
  • Nieuwe financiële constructies: Nieuwe manieren van bouwen zoals transformatie van oude panden, organisch ontwikkelen en zelfbouw roepen andere financiële vragen op.
  • Efficiënt ruimtegebruik: het op meerdere manieren benutten van schaarse ruimte creëert extra plek voor de grote behoefte aan wonen, werken, recreatie, natuur, landschap, water en mobiliteit.

Lees hier de uitkomsten van het Verbindingsdebat Binnenstedelijke Ontwikkeling op 18 februari 2016.

Delen: