Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Geeft u zich dan op voor de nieuwsbrief.Voordelen partnerschap

De voordelen op een rij

  Partner Niet-partner
Participatie in projecten en deals V  
Staat van Utrecht en inspiratiesessies   V*    V**
Gratis toegang tot algemene netwerkbijeenkomsten V    V**
Exclusieve toegang tot innovatietafels   V*  
Vermelding van uw bedrijf/organisatie op de website V  
Online partnerprofiel op de website V  
Gebruik van Utrecht2040 partnerlogo V  
Ontvangst algemene nieuwsbrief V V
Ontvangst partnernieuwsbrief V  
Mogelijkheid tot sponsoring (van bijv. netwerkbijeenkomst)   V*  
     
* tegen bijbetaling (partnertarief)    
** tegen bijbetaling (niet-partnertarief)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participatie in projecten en deals

Als netwerkpartner hebt u de gelegenheid, in samenwerking met andere partners in het netwerk, concrete initiatieven en projecten in gang te zetten, met direct economisch en maatschappelijk belang voor de regio. Deze initiatieven en projecten worden procesmatig ondersteund. Waar nodig wordt de verbinding gelegd met belangrijke regionale samenwerkingspartijen, zoals de provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht.
Bovendien is door krachtenbundeling in het netwerk de drempel naar financiering voor projecten die vanuit het netwerk geïnitieerd worden, lager.

Staat van Utrecht en inspiratiesessies

Netwerkpartners worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de Staat van Utrecht en het ontwikkelen van nieuwe kansrijke scenario’s voor de verduurzaming van de regio en het vergroenen van de economie.  
Netwerkpartners krijgen tegen gereduceerd tarief de mogelijkheid interne inspiratiesessies te organiseren met projectleiders, management en directie, gericht op het identificeren van maatschappelijke kansen en marktkansen uit de Staat van Utrecht.

Gratis toegang tot algemene netwerkbijeenkomsten

Als netwerkpartner kan een aantal van uw medewerkers/collega’s gratis deelnemen aan de netwerkbijeenkomsten die twee keer per jaar georganiseerd worden. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten – die ook openstaan voor andere partijen tegen betaling – heeft u volop de gelegenheid andere partijen te ontmoeten, met hen kennis en ervaringen uit te wisselen, successen te delen en uw eigen organisatie in de schijnwerper te zetten. Als netwerkpartner heeft u ook de gelegenheid mee te denken over de invulling van deze bijeenkomsten.

Exclusieve toegang tot innovatietafels

Netwerkpartners kunnen vier keer per jaar exclusief deelnemen aan innovatietafels. Tijdens deze innovatietafels ontmoeten netwerkpartners elkaar in besloten kring. De innovatietafels richten zich op management/directie niveau voor een inhoudelijke en strategische discussie. U krijgt de gelegenheid een concreet eigen vraagstuk in te brengen (of mee te denken met die van een ander) en ontmoet de juiste partijen voor samenwerking.

Vermelding van uw bedrijf/organisatie op de website

Uw bedrijf of organisatie wordt met logo opgenomen in het totale overzicht van netwerkpartners op de website.

Online partnerprofiel op de website

Als partner beschikt u over een eigen pagina op de website van Utrecht2040. Hiermee maakt u uw bedrijf/organisatie en activiteiten zichtbaar in de regio. U kunt daarop de volgende informatie delen:

  • uw bedrijfsprofiel: een omschrijving van uw producten en diensten;
  • uw ambities voor Utrecht in 2040, in relatie tot de Strategie Utrecht2040;
  • de activiteiten, kennis en expertise die u graag inbrengt in het netwerk;
  • de rol die u graag inneemt in het netwerk.

Na aanmelding als netwerkpartner ontvangt u een formulier voor uw online partnerprofiel. Deze partnerpagina kan te allen tijde aangepast worden.

Gebruik van Utrecht2040 partnerlogo

Als partner kunt u gebruik maken van het Utrecht2040 partnerlogo. Met gebruik van het logo laat u zien dat u ambities heeft voor een duurzame en aantrekkelijke provincie en dat u deel uitmaakt van Netwerk Utrecht2040.

U ontvangt het partnerlogo na aanmelding.

Ontvangst algemene nieuwsbrief

Een keer per maand wordt de Utrecht2040-nieuwsbrief verstuurd. In deze nieuwsbrief staat informatie over het netwerk, informatie over de partners en projecten en aankondigingen van activiteiten in het netwerk of daarbuiten.

Als netwerkpartner heeft u de mogelijkheid om uw activiteiten binnen of buiten het netwerk onder de aandacht te brengen bij de bijna 2.000 regionale lezers van de nieuwsbrief.

Ontvangst partnernieuwsbrief

Als netwerkpartner ontvangt u naast de algemene maandelijkse nieuwsbrief ook regelmatig een partnernieuwsbrief, waarin u geïnformeerd wordt over zaken die specifiek voor netwerkpartners gelden.

Mogelijkheid tot sponsoring

Als netwerkpartner heeft u altijd de mogelijkheid via sponsoring van bijvoorbeeld een netwerkbijeenkomst uw bedrijf of organisatie nog meer in de schijnwerpers te zetten.
 

Bekijk ook de flyer over het partnerschap van Netwerk Utrecht2040.